De afsluiter

1 Johannes 5:13-21

13 Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. (1 Johannes 5:13)

Vandaag voorlopig de laatste overdenking vanuit dit bijbelboek. Meer dan twee weken heb ik besteed aan de woorden van Johannes. Misschien leek het soms teveel op herhalingen. Maar dat is de kracht van dit bijbelboek, het wil de aandacht vestigen op de waarheid en elke keer vanuit een andere hoek.

Johannes heeft dit geschreven om ons te bemoedigen in een leven met Jezus. Hij schreef dit om ons sterk te maken in een leven met God. Daarom is dit bijbelboek een van mijn favorieten om te lezen, om te groeien in geloof. Hier wordt gewoon zwart-wit de waarheid verteld om ons ver van de wereld te houden.

18 We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. (1 Johannes 5:18)

Johannes weet wat het is om in de werkelijkheid van het evangelie te wandelen. Johannes de discipel die het meest dicht bij Jezus was, dit Jezus als persoonlijke vriend heeft ervaren, schrijft hier vanuit die liefde aan ons. Hij schrijft over die persoonlijke liefde als het leven in het licht.

De enige conclusies die ik uit dit boek kan trekken is dat God zo vol van liefde is dat Hij nu een heel eigen koninkrijk is begonnen. En wij die er op vertrouwen dat de God van hemel en aarde Zijn zoon heeft gegeven voor ons mogen hierin leven, ver weg van de zonden, ver weg van het kwaad.

Dit is het leven waarin we mogen leven. Is het niet tijd dat we het oude opgeven en God alle eer geven van ons leven? Is het niet tijd dat we eens anders de bijbel gaan lezen en het zien als een liefdes openbaring van God aan ons? Is het niet eens tijd om uit het drukke leven te stappen in de rust van het eeuwige leven.

Was er maar weer een Johannes die ons weer zo’n brief schreeft. ‘Aan de kerk der Nederlanden……’ Een brief die ons de liefde van God weer eens openbaart op een simpele maar directe manier. Misschien ben jij het wel door wie God wil spreken?

21 Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. (1 Johannes 5:21)

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.