Liefde

Johannes 4:7-21

11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. (1 Johannes 4:11)

God is liefde en dat is de basis van ons nieuwe leven. De liefde die God voor ons heeft moet ons doen veranderen. Niet omdat we geboren zijn in een christelijk gezin niet omdat we een antwoord zochten op de levensvragen, maar alleen de liefde van God kan ons echt veranderen.

De liefde van God moet ons nederig maken, begrijpen dat God zoveel van ons houdt ondanks wat wij gedaan hebben. Deze liefde moet ons doen inzien dat wij geen enkel recht er op hadden en toch houdt God zoveel van ons. Deze liefde is het die ons bevrijdt van het kwaad, waarom zouden wij er dan nog in blijven wonen?

20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. (1 Johannes 4:20)

Het eerste dat me opvalt is dat Johannes geloven en God lief hebben aan elkaar gelijk steld. Er is geen verschil, als wij geloven dan hebben wij God lief. Dan is er een liefde voor God in ons hart waar we uit handelen. Als christen moeten wij handelen uit liefde voor God, Hem lief hebben boven alles.

Dus gewoon geloven en niet handelen uit liefde voor God bestaat niet. En de ander niet liefhebben en zeggen dat je God wel lief hebt bestaat ook niet. Gods liefde moet er zijn en daar uit moet een liefde voor de ander voortvloeien. Hoe kunnen we nu een werkelijke liefde voor God hebben als we dat niet voor de naaste kunnen hebben?

16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. (1 Johannes 4:16)

Voor Johannes schijnt de liefde in ons leven het hoofdbewijs te zijn voor de werkelijkheid van God in ons leven. Het is allemaal met elkaar verweven en niets kunnen we los zien. Zeggen dat we geloven zonder dat de liefde in ons leven werkelijkheid is er niet bij in het koninkrijk van God.

Wow, dit is het leven waar ik naar verlang, hier ben ik hongerig naar. Dit is de ervaring die ik wil hebben, een werkelijkheid van Gods liefde in mijn leven dat andere mensen kunnen zien.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.