Een brief van Johannes

1 Johannes 5:1-12

 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:5)

Deze brief die Johannes heeft geschreven is een kernachtige en krachtige brief. Het wil onze aandacht richten op Jezus de bron van een nieuw leven waar we in kunnen leven. Er is geen andere weg om deze wereld te overwinnen. Er is maar een weg dat is de liefde van God toelaten in ons leven.

Het grootste probleem voor christenen van vandaag is volgens mij dat ze niet het nut inzien om de wereld te overwinnen. Ons leven is er zo mee verweven dat men niet inziet waar het overwonnen moet worden. Maar toch legt Johannes de nadruk op dit overwinnen.

Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. (1 Johannes 5:3,4)

Aan het einde van zijn brief wil Johannes het alsnog benadrukken, dit is het evangelie. Hij pakt ons bij onze lurven en wil dat we geen andere kant op kijken dan naar Jezus. Het is de liefde van de Vader waarin we mogen leven in vertrouwen. Het is Zijn liefde waardoor we Hem mogen lief hebben en Zijn geboden onderhouden.

En als we dan de wereld hebben overwonnen dan zullen met Johannes kunnen zeggen: ‘Zijn geboden zijn geen zware last,’ Het leven met God is geen last die ons wordt opgelegd, is juiste een verlichting, een werkelijk verlichting. Het is een leven in de echte liefde van God.

Dit is de brief die Johannes heeft geschreven, dit is de boodschap die hij wil overbrengen uit eigen ervaring. En laten we deze brief oppakken en als een spiegel voor ons leven houden. Leven wij werkelijk in het eeuwige leven? Leven wij werkelijk in Zijn liefde? Leven wij werkelijk in een leven waar Zijn geboden geen zware last zijn?

12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (1 Johannes 5:12)

En zo zwart-wit is het. Als we Jezus hebben, hebben we het leven, zo niet dan hebben we het niet. Heb jij het?

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.