Onze gedachten veranderen

Kolossenzen 3:1-17

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. (Kolossenzen 3:2)

Als we ons realiseren dat het leven in het eeuwige leven hier op aarde al mogelijk is dan moeten we deze woorden van Paulus serieus nemen. Want waar denk jij het meeste aan? Leeft er nog enig verlangen in jou naar God op een andere dag dan zondag? Is God nog relevant voor jouw dagelijks leven?

Paulus roept ons op om ons actief op dat wat boven is te richten. En echt, dit is meer dan alleen bidden voor en/of na het eten. Ons leven richten op hierboven betekend dat we wat hier beneden is naast ons neerleggen. En Paulus benoemt het ook, zodat het duidelijk is wat hier beneden nu eigenlijk is.

Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt (Kolossenze 3:7-9)

Naar mijn mening weten we drommels goed wat het oude leven is. Maar veelal proberen we grenzen op te zoeken zodat we toch wat zonden in ons leven vast kunnen houden. Maar we moeten het loslaten, de boosheid het liegen, we moeten het oude mens afleggen. Het maakt niet uit wat of wie we zijn, we moeten het overgeven aan God.

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (Kolossenzzen 3:12)

Dit is het om op God te richten, ons te kleden met de hemelse karakter eigenschappen. Dit is het werkelijke evangelie, het nieuwe leven met God. Zijn liefde zal dan door ons vloeien en Zijn karakter zal dan worden geopenbaard in ons leven.

En naar mijn mening is de enige weg om daar te komen, tijd met God besteden. Onze gedachten te vormen in gebed. Ons dagelijks op Hem te richten in gebed en Hem tot ons laten spreken. Richt jezelf op Hem elk moment van de dag in alles wat je doet.

Op God richten is niet zo moeilijk, het is ons hart zetten op de dingen die boven zijn. Het is onze gedachten er toe zetten om aan God te denken. Maar je moet de beslissing maken.

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.