Leven als Zijn kinderen

1 Johannes 3:1-10

U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. (1 Johannes 3:5)

Als we ons dan gerealiseerd hebben wat een voorrecht en liefde het is dat we Zijn kinderen nu zijn, dan geeft dat alleen maar kracht en verlangen om dichter naar God toe te stappen. Dan verlangen we net als Johannes naar meer ERVARING van de werkelijkheid van het leven in het licht, het eeuwige leven.

En deze ervaring is meer dan een goede tijd van aanbidding. Deze ervaring is de werkelijkheid van het overwinnen van de wereld in ons leven. Deze ervaring is leven in de voetsporen van Jezus. In Jezus was geen zonden, en Hij is gekomen om de zonden weg te nemen.

Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, (1 Johannes 3:7)

Deze zin omschrijft heel duidelijk wat misleiding nu eigenlijk is. Johannes waarschuwt nog eens om niet misleid te worden, maar vast te houden aan die ene waarheid. Voor Johannes gaat het maar om een ding en dat is rechtvaardig leven, in het licht. En dit is het thema van het hele bijbelboek.

Misleiding is voor Johannes niets anders dan alles wat van de rechtvaardigheid van Jezus afleidt. De kern van het evangelie is dat Gods liefde ons bevrijdt van de zonde. De kern van het leven met God is een rechtvaardig leven. En elke theologie of dogma die ons hiervan afleidt is een misleiding.

Laat u niet misleiden maar laten we terug gaan naar de basis en dat is echt rechtvaardigheid in God. Zowel in het oude en het nieuwe testament is dit waar God naar zoekt. God zoekt naar mensen die rechtvaardig willen zijn voor Hem. Hij zocht niet naar religieuze leiders die genoeg kennis van hem (theologie) zouden hebben, maar Hij zocht mensen die Hem trouw wilden zijn.

Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft. (1 Johannes 3:9,10)

Als Gods zaad in ons begint te leven dan zal dat de zonden in ons leven verwoesten. Als Gods zaad in ons begint te groeien dan hebben een werkelijke ervaring met God. De ervaring van Zijn kracht die ons reinig maakt. Als we uit God geboren zijn dan veranderd ons leven. Johannes is duidelijk!

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.