Geloven is God lief hebben

1 Johannes 4:7-21

Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. (1 Johannes 4:8)

 Gisteren schreef ik: ‘Dus gewoon geloven en niet handelen uit liefde voor God bestaat niet.‘ Deze zin is bij mij blijven hangen als een duidelijke zin die een duidelijke boodschap brengt.

De boodschap die Johannes probeerd over te brengen in deze brief is om ons in de werkelijkheid van het christelijk leven te brengen. De werkelijkheid van het overwinnen van het kwaad en te leven in het licht, dat is God. Wanneer Johannes dan praat over de eenheid met God, dan bedoelt hij daar de werkelijkheid van het evangelie mee.

18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. (1 Johannes 4:18,19)

Als we werkelijk beginnen te begrijpen hoe groots dit evangelie is dan kunnen we niets anders dan hongerig zijn voor Zijn werkelijkheid. Dan willen we in die liefde leven, dan hoeven we niet meer in angst leven. Dan leven we in werkelijke eenheid met Jezus, in Zijn voetsporen.

Bedenk toch eens wat een liefde het is dat wij nu Zijn kinderen zijn. Bedenk toch eens wat een liefde het is dat God met jouw leven bezig is op dit moment om je dichter bij Hem te brengen in Zijn licht. Bedenk toch eens wat een liefde de Vader heeft voor jou en jou alleen!

Als we dit realiseren dan kunnen we alleen maar triest worden over een matig christelijk leven. Vergeleken met deze werkelijkheid vallen onze inspanningen van sociale activiteiten in het niets. Dan is het geloof zonder God lief te hebben een saai geloof zonder de rijke ervaring van Zijn Geest in ons leven.

13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. (1 Johannes 4:13)

Wat denk je dat de Heilige Geest in ons doet? In ieder geval komt hij niet even op de koffie. God heeft ons de Heilige Geest gegeven om het evangelie werkelijkheid te laten worden in ons leven. Geloven zonder liefde bestaat niet. Laten we naar Johannes luisteren en Gods liefde werkelijkheid laten worden in ons leven door Zijn Geest!

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.