Vasthouden

1 Johannes 2:28 – 3:10 

29 U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is. (1 Johannes 2:29)

Dit is duidelijk, God is rechtvaardig! En een ieder die uit God geboren is, is ook rechtvaardig. Daaraan is het te herkennen. En niets anders, niet aan een mooie bijbel niet aan trouw naar de kerk gaan. Het is een rechtvaardig leven.

Johannes schreef deze brief aan de mensen waar hij het evangelie had gepredikt. Hij was de eerste die het goede nieuws aan hen had verteld en van daaruit schrijft hij deze brief. Hij waarschuwt de lezers ervoor om niet af te dwalen van de waarheid die hij heeft gepredikt.

28 Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. (1 Johannes 2:28)

Waarom zouden wij ons moeten schamen als Jezus terugkomt? Er is maar een reden wanneer wij niet volhouden in de rechtvaardigheid waarin we geboren zijn uit God. We moeten in Hem blijven en volharden en hongerig zijn naar Zijn rechtvaardigheid. Het moet altijd herkenbaar blijven in ons leven, zichtbaar.

En als dit klinkt als een last voor jouw leven dan heb je het duidelijk niet goed voor ogen. Dan heb je duidelijk niet het evangelie gehoord dat Johannes heeft gepredikt tegen de mensen die deze brief het eerst ontvingen. Lees maar verder.

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. (1 Johannes 3:1)

Want het is een groot voorrecht om uit God geboren te worden in een nieuw rechtvaardig leven. Wij worden Zijn kinderen genoemd en zijn bevoorrecht om met Hem te leven, om in Hem te blijven. En de wereld snapt dat niet omdat ze God niet kennen.

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. (1 Johannes 3:2)

Dit is het verlangen waar Johannes het over heeft. Wij verlangen naar het moment dat we met de Vader geopenbaard. En dat verlangen is alleen echt als wij dit verlangen nu al werkelijkheid willen laten zijn in ons leven. Wij zijn nu al Zijn kinderen, wat een voorrecht en daarom mogen we rechtvaardig leven voor Hem in verlangen naar wat komen gaat.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.