Simeon

Lukas 2:21-35

29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan. zoals u hebt beloofd. 30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien (Lukas 2:29,30)

Voorheen heb ik gesproken over het simpele geloof, dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. We mogen in het leven gewoon simpel vertrouwen op de Vader. En Simeon is daar een ultiem voorbeeld van. Alleen al het zien van de Messias geeft hem voldoening in het leven. (Lees het gedeelte eerst voordat je verder leest.)

Vandaag wil ik proberen het hart van Simeon uit te leggen. Want met dit hart kunnen we tevreden zijn in alle omstandigheden. Met dit hart worden we niet geraakt met de verlangens van de wereld, maar hebben we ons maar op een iemand gericht en dat is God.

25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. (Lukas 2:25)

Simeon was een man die gericht was op God, rechtvaardig in zijn handelen. Dat betekend niet dat hij was als de Farizeeer of Schriftgeleerde, maar hij was een vrome man die tot eer van God wilde leven. Een man die niet leefde naar de standaard van de wereld om hem heen, maar die gericht was op het soevereine handelen van God.

26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. (Lukas 2:26)

Een man die veel bad tot de Vader voor zijn volk. Een man bij wie het ging om de geschiedenis van God, dat zijn volk Israel komt op de plaats waar God hen wil hebben. Een man die de profetieen gelezen heeft en vol verlangen tot God bad voor de vervulling van deze profetieen. Ik hoop dat je ziet dat dit een heel andere instelling is dan het verlangen voor een nieuwe auto omdat de buren ook een nieuwe hebben.

En dan kun je deze uitroep zo goed begrijpen als hij de baby Jezus ziet. In de volheid van de Heilige Geest heeft hij Jezus in zijn armen en dankt de Vader. Nu is het genoeg, nu heb ik Uw glorie gezien. Hij heeft niet eens Jezus mensen zien genezen, doden zien opwekken of Hem horen preken. Nee gewoon een kleine baby waarvan de Heilige Geest tegen hem zei dat deze baby het antwoord op zijn gebed is.

Laten we bidden voor dit hart in ons leven. Laten we genoeg hebben voor het matige christelijke leven vol met de verlangens van de wereld. Ze doen er niet toe in het licht van een kleine baby. Waar zijn wij op gericht? Op Jezus onze Heer?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.