niet tot inkeer

Matheus 11:20-30

20 Daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen: (Matheus11:20) 

Jezus verwijt een aantal steden dat ze niet tot inkeer willen komen. Hij waarschuwt ze voor hun harde hart. En de vergelijkingen die Hij maakt zijn niet niks. De steden die Hij als voorbeeld geeft, zijn steden vol zonden. En de hoorders wisten dat.

De mensen zien zichzelf als religieuze mensen die weinig fouten maken. En daarom komt het extra hard aan de verwijten die Jezus geeft.

Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. (Matheus 11:23b)

Dit verwijt is niet niks, het is een oordeel dat God hen niet zal accepteren in Zijn koninkrijk. Ze hebben ondanks de werken van God, ondanks dat God Zich heeft geopenbaard in Zijn liefde door Jezus, Hem niet aangenomen als de Heer van hun leven. En het volgende gedeelte laat zien wat ze eigenlijk hadden moeten doen.

25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. (Matheus 11:25)

Het evangelie is voor mensen die het leven niet zo gecompliceerd maken. Mensen die een simpel leven hebben en nog openstaan voor God. De wijzen en verstandige mensen zitten al vast aan hun eigen theorieen in het leven. Ze hebben al een vooringenomen standpunt voordat ze ook maar naar het evangelie willen luisteren.

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Matheus 11:28)

Daarom zegt Jezus dat Hij voor deze mensen openstaat, voor de mensen die Hem nodig hebben in het leven. En dat is de sleutel, realizeren dat we God nodig hebben in ons leven. Kapernaum was te trots, zij dachten wel dat zij het zouden maken. En ondanks dat Jezus zich zo heeft geopenbaard aan hen, ze hebben Hem niet aangenomen.

Hoe leven wij hier op aarde? Ik wil het zo benadrukken, we moeten uitkijken dat we niet zijn zoals Kapernaum. Misschien zegt Jezus nu wel tegen ons; “als Kapernaum had geweten wat jullie weten dan had het niet zo slecht met hen gegaan.

Het is tijd dat we als christenen onze wijsheid en verstand naast ons neerleggen en leren begrijpen dat de sleutel afhankelijkheid is. Wees afhankelijk van de Vader.

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.