Christus in ons

Kollosenzen 1:21-29

In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, (Hebreeen 1:3)

In Jezus heeft God zich geopenbaard aan ons. God heeft door Jezus ons willen laten zien hoe groot Zijn liefde is en hoe groot zijn genade is voor ons. Daarom dat er in de Hebreeen staat dat Hij het evenbeeld is van God, God heeft ons Zichzelf willen openbaren in Jezus.

21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. (Kollosenzen 1:21,22)

In Jezus heeft God Zijn hart laten zien, dat ondanks onze slechtheid, Hij in Zijn liefde zich toch nog met ons wil verenigen. Dat is het offer van Jezus, het was nodig om ons weer te verenigen met Hem. Maar niet zomaar te verenigen, de vereniging kan alleen geschieden als wij in geloof Jezus als ons offer aannemen voor de Vader.

En het gaat een stap verder, nu wil de Vader dat Jezus in ons wordt geopenbaard. Met andere woorden God verlangt er naar dat goedheid en heiligheid die in Jezus is ook in ons wordt geopenbaard. En dat is de hoop voor voor de goddelijke luister waar we in mogen leven.

27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. (Kollosenzen 1:27)

Als wij deze mysterie in ons leven toelaten is het meer dan hopen dat we in de hemel terecht komen. Zoals ik al vaak heb aangegeven, het geloof omvat ons hele bestaan. En wanneer we dit mysterie in ons leven toelaten dan laten we Jezus in ons leven toe. Dan zetten we ons hart op dat wat boven is. Dan doen de zaken hier op aarde er niet meer toe, maar dan zijn we met ons hoofd in de ‘wolken’.

Christen worden zal duidelijk te zien zijn want Jezus wordt in ons geopenbaard. En bij Paulus was dat te zien in zijn lijden voor het evangelie. Hoe kan men zien dat Jezus in jou woont, hoe kan met zien dat de heerlijkheid van God in jou is komen wonen?

Jezus in mij de hoop voor de eeuwige glorie en heerlijkheid. Laten we vol van Jezus zijn en ons alleen op Hem richten dan kunnen we er zeker van zijn dat Zijn heerlijkheid in ons komt leven.

This entry was posted in 51 Kollosenzen, 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.