God boven alles

37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. (Matheus 22:37,38)

Gisteren heb ik geprobeerd het hart van Simeon uit te leggen. Hoe simpel hij voldaan is bij het zien van de baby Jezus. God heeft hem belooft dat Hij de verlossing zal zien, en in zijn geloof weet hij door de Heilige Geest dat deze baby het antwoord is. Hoevele van ons kunnen dit niet begrijpen, laat staan zelf in ons leven toepassen.

Het leven dat Simeon had is een voorbeeld van hoe God boven alles is. Nogmaals het leven hier op aarde draait niet om iets te kunnen bereiken in het leven. Een status of geld. Het leven hier op aarde is God lief hebben boven alles. Lief hebben is een werkwoord dat betekend alles tot eer van Hem doen.

 Maar dit is zo vreemd voor ons. Wij hebben ons eigen leven zo in de hand. Van geboorte tot de dood is alles al uitgestippeld van studiebeurs tot pensioen. En misschien de werkelijke reden dat wij het christendom aanhangen is wat de sociologen zeggen, een stukje zingeving.

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. (Psalm 27:4)

Hier hebben sociologen geen antwoord op. Dit verlangen is van een mens bij wie het niet gaat om zingeving, maar wie zo vol van liefde is voor God dat God boven alles is. Dit is niet te bevatten voor mensen die vast gekleefd zitten aan deze wereld en zijn systeem en aan het einde van hun leven bang zijn voor de dood.

Psalm 27 is geschreven door David, hij was koning en was ook nog eens geliefd. Hij kon alles krijgen wat zijn hartje begeerde, maar dit is zijn verlangen om met God te zijn. En dat zien we ook in zijn leven het draaide allemaal om God, waar hij ook was. Zijn ogen waren op God gericht en hij verlangde er naar om alles tot Zijn eer te doen.

39 Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 40 omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. (Hebreeen 11:39,40)

De mensen die voor hun geloof geeerd worden zijn niet de mensen die het deden voor de status en de trots. Alles wat zij deden, deden zij uit passie voor God. Alles wat zij deden was voor het koninkrijk der hemelen. Net als Simeon, hij had gebeden voor de verlossing van Israel.

En voor hem was het antwoord, een baby. Het was voor hem genoeg hij hoefde niet nog eens meer te bereiken in zijn leven. Hij was voldaan omdat Hij tot eer van God wilde leven. Mensen die geeerd worden om hun geloof, zijn mensen die volledig vertrouwen op God en Hem boven alles hebben in het leven.

This entry was posted in 19 Psalmen, 40 Matheus, 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.