Een licht in de wereld

Matheus 5:1-16

11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. (Matheus 5:11)

Waarom zou Jezus dit zeggen? Vlak voor dit vers beschreef hij het ideaal beeld van een mens die naar Gods wil leeft. Werkelijk gelukkig/gezegend ben je als …. Als we deze verzen lezen dan zien we dat het mooie karakter eigenschappen zijn, die de schoonheid van God laat zien in ons leven.

Maar waarom zouden mensen ons gaan uitschelden als wij zo goed leven in de kracht van God? En dat is het hem juist mensen kunnen dit niet aan. De duisternis kan het licht niet uitstaan.

 19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. (Johannes 3:19,20)

En dit is de reden waarom wij gelukkig zijn als mensen ons niet uit kunnen staan omdat we in God leven. Ze kunnen het licht niet uitstaan want het openbaart hun eigen daden. En daarom mogen we juist gelukkig zijn als we worden vervolgd om het evangelie.

Het zou juist slecht zijn als we niet met de nek worden aangekeken door de wereld. Het klopt gewoon niet als we geliefd zijn door de wereld. Want dan hebben we water bij de wijn gedaan in ons leven. We leven niet naar de wil van God maar naar de wil van de wereld. En dan is het volgende vers geen werkelijkheid in ons leven.

16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Matheus 5:16) 

Want een goed leven betekend niet dat we trots en arrogant zijn (wat de wereld ons wil doen geloven). Een goed leven betekend tot eer van God leven. De goede daden die we doen, doen we om God te verheerlijken. En daarom moeten wij een zoutend zout zijn en een lichtend licht.

Wij hebben al die tijd lopen dubben of het nu wel of niet mogelijk is om heilig te leven. Maar al die tijd heeft Jezus willen laten zien dat het heilig leven juist het evangelie middel is. Wij willen geliefd zijn door mensen zodat we over het evangelie kunnen praten. Maar Jezus wil een licht zijn zodat het mensen aantrekt die het moet aantrekken en mensen afstoot die in de eerste plaats hun leven toch niet willen veranderen.

Wat geliefd zijn? Waarom relevant zijn voor de wereld? En vandaag de dag kunnen we zien wat voor gevolgen het heeft. De wereld eist meer compromisse op het gebied van homoseksualiteit, abortus of de positie van de vrouw (etc.). Laten we ons leven staven aan de woorden van Jezus en wijs zijn en naar de woorden van Jezus handelen.

This entry was posted in 40 Matheus, 43 Johannes. Bookmark the permalink.