Monthly Archives: March 2010

Keep your focus right

Jesaja 52:13-53:10 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’ (Johannes 10:18)  Er bestaat … Continue reading

Posted in 23 Jesaja, 43 Johannes, 58 Hebreeen | Comments Off on Keep your focus right

Altijd dankbaar zijn

1 Thesalonicenzen 5:16-24 16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, (1 Thesalonicenzen 5:16-18a) Maar dit lukt toch niet, zo kunnen we toch niet leven. Soms hebben we toch van die dagen dat het gewoon even niet meezit. … Continue reading

Posted in 52 1 Thesalonicenzen | Comments Off on Altijd dankbaar zijn

Voor hen die overwinnen

Openbaring 21:1-8  7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. (Openbaring 21:7) Zoals wij leven lijkt het soms alsof we hier de rest van de eeuwigheid zullen wonen. En toch … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Voor hen die overwinnen

Wie is God voor ons?

Psalm 103:1-5 Hoe leer ik God kennen? Heel simpel, door het aan Hem te vragen. God wil zich openbaren aan een ieder die Hem zoekt. God verlangt er naar om zichzelf te laten leren kennen zodat we vertrouwen op Hem … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie is God voor ons?

Uit de wereld

Johannes 17:6-19 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn (Johannes 17:9) Dit is het gebed van Jezus vlak voordat Hij naar het kruis … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Uit de wereld

Als God een God van liefde is waarom…

Romeinen 1:18-25 5 De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. 6 Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. 7 Ik zal de mensen die … Continue reading

Posted in 01 Genesis, 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Als God een God van liefde is waarom…

Gods heerlijkheid

Exodus 33:18 – 34:9 18 ‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. (Exodus 33:18) In de voorgaande verzen aan het bijbelgedeelte, zien we Mozes onderhandelen met God. Mozes eist van God dat Hij mee gaat met Israel, want zonder God … Continue reading

Posted in 02 Exodus | Comments Off on Gods heerlijkheid

God heeft hoop

Ezechiel 37:1-14 2 Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. (Ezechiel 27:2) Het visioen waar God Ezechiel in zet is verre van … Continue reading

Posted in 26 Ezechiel | Comments Off on God heeft hoop

Hoeveel hebben we God nodig?

Lukas 7:36-50 38 Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. (Lukas 7:38) … Continue reading

Posted in 42 Lukas, 43 Johannes | Comments Off on Hoeveel hebben we God nodig?

We hebben de Heilige Geest nodig

Galaten 5:13-26 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. (Galaten 5:16) Wij kunnen er soms zo prat op gaan dat we zo slecht zijn. Wij zijn zo slecht, … Continue reading

Posted in 48 Galaten | Comments Off on We hebben de Heilige Geest nodig