Wees volmaakt

Matheus 5:38-48

48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. (Matheus 5:48)

 Als dit niet Gods hart is dan weet ik het ook niet meer. Jezus is hier heel duidelijk, doe als God. Dit is Gods verlangen voor ons leven, Hij verlangt er naar dat we heilig zijn, zonder zonden. En dit betekend iets moois, anders dan wat vele doen geloven.

Veel mensen zoeken de grens op van wat kan binnen het christelijk geloof. Ze discussieren of roken wel of niet mag. Maar deze mensen maken de fout dat het niet gaat om wat niet mag, maar dat het gaat om wat God verlangt. Het gaat om Gods hart en niet ons verlangen. En als wij God werkelijk lief hebben dan willen wij doen wat Hij verlangt.

38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” 39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. (Matheus 5:38,39)

En dit bijbelgedeelte zie ik Gods hart. Hier laat Jezus zien dat we niet moeten strijden tegen mensen die iets verkeerds doen tegen ons. We moeten het accepteren en hen lief hebben. Het klinkt zo tegenstrijdig maar het is Gods hart. Zie hoe Hij met de wereld omgaat, de wereld veracht Hem en doet alsof Hij niet bestaat en toch heeft Hij de wereld lief.

46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? (Matheus 5:46)

Dit vraagt een bewuste keuze van ons. Het is zo makkelijk om degene lief te hebben die jou lief hebben. Je gaat gezellig samen winkelen. Maar om die mensen lief te hebben die niets met ons te maken willen hebben is een diepere liefde, het is een keuze die we bewust maken.

Dit is de liefde die God heeft voor ons, een liefde die niet afhankelijk is van hoe wij handelen. Het is een liefde die gegrond is in het hart en dat niet stopt. En wij mogen zo ook zijn, wij mogen ons licht van liefde ook laten schijnen ook al willen anderen er niets mee te maken hebben.

Volmaakt zijn gaat juist een stap verder. In plaats van de grenzen op te zoeken van wat mag, moeten we zo dicht mogelijk bij Gods hart zien te komen zodat we volmaakt zijn zoals de Vader volmaakt is. Dit is Gods hart dat wij leven als een licht van Zijn heerlijkheid. Wees dan volmaakt en neem deze woorden van Matheus serieus. Laat het werkelijkheid worden in je leven.

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.