De vrijheid van de wet

Matheus 5:17-26

18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. (Matheus 5:18)

Het idee dat de wet onder het oude testament valt en niet meer zozeer voor ons geldt lijkt met deze zin compleet te zijn ontkracht. Hier is Jezus erg stellig in Zijn overtuiging. Niets in de wet kunnen we ook maar afdoen als oude testament, zolang de hemel en de aarde bestaan staat de wet als een huis.

19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. (Matheus 5:19)

Sterker nog Jezus  moedigt aan om zelf te leven in het licht van de wet en anderen het ook te onderwijzen. En dan voegt hij er nog aan toe dat onze rechtvaardigheid groter moet zijn dan die van de Farizeeen en Schriftgeleerden.

Waarom? Ten eerste moeten we begrijpen dat de wet niet een last maar een lust is. De duivel heeft ons er van overtuigd dat de wet een last is die we moeten dragen en zo moeilijk is. Heiligheid is niet iets moois meer het is een strenge God die alles in het leven alleen maar moeilijk maakt, en dat is de leugen.

21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22 En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. (Matheus 5:21,22)

De wet is zo mooi en vol van liefde, het laat het hart van God zien hoe Hij ons leven hier op aarde had bedoeld. Tegelijk laat de wet zien dat het TEGEN het kwaad strijd want eigenlijk had het gewoon zonder wet gemoeten. En dat is het punt dat Jezus maakt door deze preek heen. Het is niet zozeer dat we met alle kracht moeten proberen de wet te houden. We moeten met heel ons hart verlangen om het goede te doen.

De wet staat als een huis, daar veranderd niets aan. Gods verlangen veranderd niet voor ons leven, zowel in het oude als in het nieuwe testament. Hij verlangt naar Heilige en Mooie mensen, mensen die een hart hebben waar geen wet tegen is.

De Farizeeen en Schriftgeleerden probeerden zo sterk de wet te onderhouden, maar ze begrepen niet dat hun hart veranderd moest worden. En daarom zegt Jezus dat we meer rechtvaardig moeten zijn dan deze leiders. En het gaat er dan niet meer om dat we net als hen de wet op elke regel proberen te onderhouden, maar dat we zo leven dat er geen wet is die tegen ons ingaat omdat alles wat we doen, goed is.

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.