Voor God sterven

Hebreeen 11

20 Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. (Philipenzen 1:20)

Paulus dacht maar aan een ding, dat Christus in Zijn leven wordt verheerlijkt. De afgelopen dagen heb ik het hart proberen uit te leggen van mensen bij wie het alleen om God gaat. Simeon die voldaan was bij het zien van baby Jezus, David die maar een ding verlangt en dat is bij God te zijn.

Dit is een werkelijkheid die niet veel mensen serieus nemen. Het gross van de christenen is net als het volk van Israel in het oude testament, God hangt er maar een beetje bij. Alleen als het verkeerd gaat dan worden ze opeens een beetje serieus met God omdat ze wat nodig hebben. Het werkelijk vrezen van God is niet in hun hart.

Maar ik wil juist laten zien dat dit Gods verlangen is voor ons leven. Mensen die Hem serieus nemen in hun persoonlijk leven maar ook in Zijn plan met de wereld. Mensen die een gebedsleven hebben die verder gaat dan bidden voor het slapen gaan en het eten. Mensen die Zijn kinderen willen worden en voorbede doen zoals Jezus dat deed: “laat Uw koninkrijk kome en Uw wil geschiede”.

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. (Hebreeen 11:8)

Abraham wist niet waar hij heen ging, maar zijn daden lieten zien dat ook hij bad: “laat Uw koninkrijk kome en Uw wil geschiede”. Hebreeen 11 staat vol met mensen die worden geprezen om hun geloof. In elke situatie hoe tegenstrijdig het soms ook was, vertrouwden ze op de Vader.

10 omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. (Hebreeen 11:10)

Abraham had zijn ogen gericht op iets anders dan waar de wereld vandaag naar kijkt. En elke keer wil ik dit benadrukken, het essentiele verschil tussen het denken van de wereld en het koninkrijk van God. De wereld kijkt naar de eigen daden, hoe men boven op de ladder van succes kan staan. Maar een rechtvaardige kijkt naar God die Zijn beloften zal vervullen.

En als we kijken naar de geloofshelden in dit hoofdstuk dan benadrukt de schrijver dat de meeste mensen niet eens gekregen hebben waar ze naar verlangden. Sommigen stierven voor het koninkrijk van God, maar toch zijn ze allemaal voldaan, omdat ze weten dat het allemaal voor God is.

This entry was posted in 50 Phillipenzen, 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.