Monthly Archives: February 2010

De eerste liefde

Openbaring 2:1-7 4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. (Openbaring 2:4) Hoe kunnen we deze eerste liefde het beste beschrijven. Jezus praat hier tegen de gemeente van Efeze, een gemeente die door Paulus erg … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on De eerste liefde

Heet of Koud

Openbaring 3:14-22 “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: 15 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! (Openbaring 3:14-15) In de openbaring die … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | 5 Comments

Geloof een bijzaak

Matheus 6:25-34 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? (Matheus 6:30) Wat … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on Geloof een bijzaak

God is niet blij

Genesis 6:3-13 12 Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, (Genesis 6:12) Dit horen we misschien niet graag, maar kan het zo zijn dat God niet blij is. God is verheugd … Continue reading

Posted in 01 Genesis | Comments Off on God is niet blij

Gods liefde is een werkwoord

1 Johannes 4:17-21 God is liefde (1 Johannes 4:16) Je hoort wel eens de uitspraak “liefde is een werkwoord”. En dat klopt ook, liefde is een werkwoord en toch ben ik van mening dat de meeste mensen het niet als … Continue reading

Posted in 46 1 Korinthe, 62 1 Johannes | Comments Off on Gods liefde is een werkwoord

Naar rechtvaardigheid

Jakobus 4:1-10 U krijgt niets omdat u niet bidt. 3 En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. (Jakobus 4:2b-3) In de vorige overdenking zagen we dat het gebed van een … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Naar rechtvaardigheid

Een rechtvaardig leven

Jakobus 5:14-18 Elia was een mens als wij, (Jakobus 5:17a)  De afgelopen dagen heb ik geschreven over hoezeer God verlangt naar onze Rechtvaardigheid. God heeft een zwak hart voor mensen die rechtvaardig leven en daarin volledig vertrouwen op de liefdevolle … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 59 Jakobus | Comments Off on Een rechtvaardig leven

Job is geliefd door God

Job 1 1 In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad. (Job 1:1) De introductie over Job is duidelijk, Job was een rechtvaardige man … Continue reading

Posted in 18 Job | Comments Off on Job is geliefd door God

Geliefd door God

De overdenking van gisteren was slechts een introductie op de overdenking van vandaag. Want het punt dat ik eigenlijk wil maken gaat een stap verder. Vele christenen hebben geleerd dat geloven meer is dan alleen een religie, ze hebben geleerd … Continue reading

Posted in 27 Daniel, 40 Matheus, 43 Johannes | Comments Off on Geliefd door God

Meer dan alleen christen zijn

Daniel 10 Het is een openbaring van de laatste decennia dat God ons lief heeft. Al waren er mensen in het verleden die dit ook ontdekte, het gross van de christenen wisten het niet, of leefden er niet naar. De … Continue reading

Posted in 01 Genesis, 27 Daniel | Comments Off on Meer dan alleen christen zijn