De eerste liefde

Openbaring 2:1-7

Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. (Openbaring 2:4)

Hoe kunnen we deze eerste liefde het beste beschrijven. Jezus praat hier tegen de gemeente van Efeze, een gemeente die door Paulus erg geliefd was, hij heeft hier veel werk gedaan. En uit de woorden van Jezus blijkt ook dat deze gemeente opzich niet zo slecht is. Ze doen nog veel goede werken en proberen het kwaad buiten de deur te houden.

Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. (Openbaring 2:2)

Jezus kijkt naar de werken en is daar ook wel trots op, de christenen houden vast aan hun waarden. En testen alles wat zich binnen wil dringen. Ze willen bij de waarheid blijven. Als we deze gemeente vergelijken met Laodicea, de gemeente waar ik gisteren over sprak dan is dit toch wel een voorbeeld gemeente. Laodicea was maar een lauwe gemeente die wel dachten dat ze alles voor elkaar hadden.

Maar toch heeft Jezus wat tegen deze gemeente te zeggen. En dit kan verbazen, een goede gemeente, met serieuze mensen en toch heeft Jezus wat tegen ze, de eerste liefde.

4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. (Openbaring 2:4 sv)

De NBV is meer een interpretatie dan de SV en laat de mogelijkheid van diepere betekenissen van deze zin weg. We kunnen denken dat Jezus het heeft over de eerste liefde en verlangens die men vaak in het begin van verliefdheid heeft. In deze zin vergelijken we het met de verliefdheid tussen een jongen en meisje, een onvoorwaardelijke liefde die blind is.

Maar ik ben van mening dat het verder gaat, dieper gaat dan alleen altijd maar in de begin fase van verliefdheid te blijven. Ik ben van mening dat het betekend dat Jezus op de eerste wil blijven in ons leven. Als we net tot geloof komen dan is Jezus alles voor ons, dan willen we Hem alles geven, Hij staat op nummer 1. Maar vaak worden we afgeleid door de wereld en de dingen om ons heen en zakt Jezus af naar de tweede plaats of nog lager.

Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. (Openbaring 2:5)

En Jezus is serieus, het is niet een klein onderdeel van het hele geloof. Heb God lief boven alles is het eerste gebod boven alles. Jezus moet voor ons de eerste liefde zijn, ons hele verlangen voor alles in ons leven. En als dat niet zo is dan haalt Jezus Zijn Geest, Zijn aanwezigheid bij ons weg. Dit is serieus, dit is de bron voor ons hele geestelijke leven, heb God lief boven alles.

Christen zijn is niet een klein dingetje dat er maar een beetje bijhangt en belangrijk wordt op de dag dat we sterven. Christen zijn is God lief hebben boven alles, Hem verheerlijken boven alles. Jezus kan niet eens Zijn aanwezigheid houden bij de mensen die Hem op de tweede plek hebben staan. De conclusie van deze overdenking wil ik vandaag bij jou leggen, breng het in gebed en vraag God of Hij op de eerste plek in jouw leven staat.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.