Een rechtvaardig leven

Jakobus 5:14-18

Elia was een mens als wij, (Jakobus 5:17a)

 De afgelopen dagen heb ik geschreven over hoezeer God verlangt naar onze Rechtvaardigheid. God heeft een zwak hart voor mensen die rechtvaardig leven en daarin volledig vertrouwen op de liefdevolle Vader. In het laatste hoofdstuk van Jakobus schrijft de auteur nog wat laatste adviezen voor de christenen.

En aan het eind wil hij ook nog even ingaan op gelovigen die ziek zijn. En het advies is om weg te gaan van zonden, om ze te belijden en te erkennen dat het fout is. En dan kan er gebeden worden als een rechtvaardige. Want het gebed van een rechtvaardige doet iets met God.

Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. (Jakobus 5:16b)

Het doet iets met God, een rechtvaardige die voor de troon van de Vader komt en tot Hem bidt. Het laat de Vader verre van koud, het doet het hart van de Vader smelten. Dit is een kind van mij die op mij vertrouwt en die rechtvaardig leeft. Niet naar de lusten van deze wereld, maar in vertrouwen op mijn goedheid.

Probeer het met je hart te verstaan, laat het inzinken. Wat een God hebben wij, wat een verlangen in het hart van de Vader. En er is geen verschil met wie dan ook. Abraham is net als jij, David is net als ik, er is geen verschil in wie wel of niet rechtvaardig wordt. Het is jouw keuze, wil je de Vader lief hebben, wil je Hem alle eer geven van je leven, dan kan dat, zij zijn een voorbeeld voor ons hoe het kan.

17 Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. 18 Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort. (Jakobus 5:17,18)

Wat een boodschap zo even aan het einde van dit bijbelboek. Elia is hetzelfde als ons, en hij had er voor gekozen om rechtvaardig te zijn en daarom antwoorde God zijn gebed. Jakobus maakt een voorbeeld van Elia hoe wij kunnen bidden, hoe wij het hart van God kunnen aanraken. En de enige weg is dat wij nederig zijn en onze zonden belijden voor de Vader. Dat wij het werk van Jezus volledig de zonden uit ons leven weg laten halen en wij rechtvaardig leven voor de Vader.

Dan kunnen we begrijpen hoeveel God er van geniet om een rechtvaardig mens te zegenen. God verlangt er naar om te luisteren naar de gebeden van mensen die rechtvaardig zijn. En de grote voorbeelden zijn voorbeelden voor ons niet te hoog gegrepen, maar juist om aan vast te houden en Gods hart te doen smelten.

16 Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. 17 Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, hij wist hun namen op aarde uit. (Psalm 34:16,17)
This entry was posted in 19 Psalmen, 59 Jakobus. Bookmark the permalink.