Job is geliefd door God

Job 1

1 In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad. (Job 1:1)

De introductie over Job is duidelijk, Job was een rechtvaardige man die in alles God wilde dienen en vrezen. Een man gezegend door God voor zijn rechtvaardigheid. Gezegend door God omdat Hij op God vertrouwt.

De HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad.’ (Job 1:8)

Job is zo rechtvaardig dat God blij met hem is, God is trots op hem, ‘kijk hij vertrouwt helemaal op Mij’. En zoals ik in de afgelopen overdenkingen heb geschreven, dit is Gods verlangen voor ons leven. Ja Hij heeft ons lief, onvoorwaardelijk. Maar er is een diepere liefde in God voor mensen die zo leven als Job.

Er is een speciale ‘favor’ op die mensen die werkelijk een rechtvaardig leven gaan leven. En er zijn verschillende voorbeelden in de bijbel, waarin God duidelijk zijn voorkeur laat zien. (Abraham, Jakob, David etc.) Allemaal mensen waar God trots op is en niets anders kan doen dan lief hebben en zegenen. Want dat is wat God doet.

En Job is ook zo’n voorbeeld waar het hart van God extra klopt. Kijk dit is een man die met mij leeft ook al is de hele wereld in zonden, deze man wil mij dienen, deze man wil rechtvaardig zijn. Hebben wij het verlangen dat God zo over ons praat, als een trotse Vader die ‘opschept’ over zijn zoon die zo goed is.

En het mooie is God heeft vertrouwen in Job, Hij vertrouwt er op dat Job Hem lief heeft. En satan wil dit in twijfel trekken en alle zegeningen weghalen om Job onrechtvaardig te maken. Maar God vertrouwt op Job, en weet dat de liefde van Job in zijn hart is en geeft toestemming aan satan om het uit te proberen.

Nu zijn er mensen die dit verhaal gebruiken om hun ziekte of andere rampen in hun leven uit te leggen als een test van God. Kijk maar naar Job in dit verhaal, God laat ziekte toe. Maar nu wil ik die mensen vragen: “kun jij je meten met de rechtvaardigheid van Job?” De context van dit verhaal is de rechtvaardigheid van Job. Hebben wij zo’n rechtvaardig leven dat God in ons dit vertrouwen heeft dat de reden dat wij Hem dienen, puur onze liefde voor Hem is?

We moeten voorop stellen dat God altijd wil zegenen, Hij verlangt er naar om in ons leven de voorziener te zijn, de God die lief heeft en zegend. Er is geen verlangen in  Hem dat wij ziek zijn of tegenspoed hebben, sterker nog Zijn verlangen is om te genezen.

En dat staat voorop in wat we kunnen leren hier. God wil trots op ons zijn en ook over ons zeggen dat wij Zijn kinderen zijn. Dat wij Zijn geliefde kinderen zijn waarin Hij zich verheugd.

This entry was posted in 18 Job. Bookmark the permalink.