Gods liefde is een werkwoord

1 Johannes 4:17-21

God is liefde (1 Johannes 4:16)

Je hoort wel eens de uitspraak “liefde is een werkwoord”. En dat klopt ook, liefde is een werkwoord en toch ben ik van mening dat de meeste mensen het niet als een werkwoord zien. Niet alleen in hun eigen leven maar ook de liefde van God is voor hen geen werkwoord.

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. (1 Korinthe 13:4-7)

Deze verzen in 1 Korinthe laten duidelijk zien dat liefde een werkwoord is. Vaak betekende liefde bij ons dat je het naar je zin hebt met de ander. Het is erg leuk om met de ander te zijn, de ander heeft een positief effect op mij. In dit geval geldt liefde alleen voor de mensen die je leuk vindt. Maar dat is geen liefde, dat is leuk vinden.

Maar deze verzen laten zien wat liefde betekend, dat het hard werken is en vanuit je hart moet komen naar de ander toe. Liefde hangt niet van de ander af, het hangt van jezelf af. Jij bent degene die het moet doen. Liefde is goed zijn voor de ander, liefde is geduldig zijn ook wanneer het even niet leuk is. Dit is liefde een werkwoord.

20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. (1 Johannes 4:20)

Dit vers onderstreept de werkelijke betekenis van liefde nog eens. God lief hebben is niet blij zijn dat Hij ons lief heeft en dat we goede vrienden zijn. God lief hebben is onze naaste lief hebben. Want als we lief hebben dan willen dat doen wat God graag doet. Dus liefde is een werkwoord, we doen en we maken er een keuze voor.

De begin tekst is: “God is liefde”. Als liefde voor ons een werkwoord is en we het moeten doen zou dat dan niet precies hetzelfde voor God zo zijn. Maken we niet een fout met de liefde van God? Is de liefde van God niet alleen maar een gedachte dat Hij uiteindelijk toch wel blij met ons is. Ondanks onze zonden, is God toch blij met ons door het bloed van de Heere Jezus.

Maar Gods liefde gaat verder, God heeft ons zo lief dat Hij het wil laten zien in ons dagelijks leven. Gods liefde gaat ver, Hij wil ons zegenen, Hij wil ons genezen, Hij wil ons vergeven, Hij wil ons Zijn blijdschap geven. Gods liefde gaat zo ver dat we Hem alles kunnen vragen en Hij wil het geven. Is dit de liefde waar we op vertrouwen? Of zijn we al blij met een afstandelijke liefde die alleen maar onze zonden vergeeft en ons in de hemel laat?

This entry was posted in 46 1 Korinthe, 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.