Geliefd door God

De overdenking van gisteren was slechts een introductie op de overdenking van vandaag. Want het punt dat ik eigenlijk wil maken gaat een stap verder. Vele christenen hebben geleerd dat geloven meer is dan alleen een religie, ze hebben geleerd dat God van hen houdt. Dat God een God van liefde is die voor hen wil zorgen.

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. (Johannes 3:16,18)

God heeft de wereld lief en alleen de mensen die de liefde niet willen accepteren zijn verloren. Maar vandaag wil ik een stap verder gaan. De onvoorwaardelijk liefde van God kan ook voorwaardelijk zijn. God heeft zijn favorieten die Gods hart extra doen kloppen. En we hebben er voorbeelden van in de bijbel: Abraham, David, Daniel en anderen.

Maar waarom niet jij of ik, wat is het dat het Gods hart extra doet kloppen, wat is het dat God over Abraham zegt, dat hij een vriend is en dat God Abraham kiest als de vader van het volk Israel? Wat is het in David dat God niets anders wil dan dat hij koning wordt en dat hij degene is uit wie de verlosser geboren wordt?

17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ (Matheus 3:17)

Wat is het in Jezus dat de Vader dit over Hem zegt? Jezus is de geliefde zoon die vreugde geeft maar waarom? Omdat Hij rechtvaardig was en leefde in de wil van de Vader. Alles wat Jezus deed was de wil van de Vader, niet Zijn eigen wil. Jezus was rechtvaardig in alles wat Hij deed, Hij was in de wil van de Vader, in eenheid met de Vader.

11 Hij zei tegen me: ‘Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar je toe gestuurd.’ Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op. (Daniel 10:11)

En als ik dan terug ga naar de overdenking van gisteren, Daniel, over hem wordt ook geschreven dat hij geliefd was door God. Hij was higly favored (engels) en daarom kreeg hij antwoord, daarom nam God de tijd om Zijn liefde te laten zien. En van Daniel wordt gezegd dat hij rechtvaardig was in alles wat hij deed.

Kunnen wij deze stap nemen, kunnen wij verder gaan dan alleen maar geloven dat God ons lief heeft. Kunnen wij niet leven als een rechtvaardige van God (want God heeft die weg opengemaakt in Jezus). De weg is open om een leven te hebben zoals Abraham, David of Daniel, ja zoals Jezus. De weg is open op geliefd te zijn door de Vader, dat de Vader zal zeggen: jij geeft mij vreugde.

Dit is niet hypotetisch dit kan een werkelijkheid zijn als wij er voor kiezen om werkelijk rechtvaardig te worden door het werk van Jezus. Een rechtvaardige ziet op naar God en verlangt er naar dat Hij ons leven vormt dat wij in Zijn voetstappen wandelen. Het kan werkelijk zo zijn dat wij het hart van de Vader extra doen kloppen.

This entry was posted in 27 Daniel, 40 Matheus, 43 Johannes. Bookmark the permalink.