God is niet blij

Genesis 6:3-13

12 Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, (Genesis 6:12)

Dit horen we misschien niet graag, maar kan het zo zijn dat God niet blij is. God is verheugd met de mensen die rechtvaardig zijn die heilig leven in vertrouwen op Hem. Maar zoals we hier kunnen lezen is God diep en diep bedroefd dat Hij de mens heeft geschapen. Als ik het in mijn eigen woorden vertaal, dan hoor ik God zeggen: “Dit was niet de bedoeling, dit is niet waarom ik jullie geschapen heb, zodat jullie leven in egoisme, zonden, leugen etc.”

Het tegenovergestelde van rechtvaardigheid is onrechtvaardigheid. De blijdschap die een rechtvaardige God geeft is ook precies het tegenovergestelde van de droefheid die een onrechtvaardige geeft. En beide emoties zien we in dit gedeelte bij God naar voren komen, we kunnen Gods hart kijken hoe hij met ons begaan is.

6 Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. (Genesis 6:6 sv)

De betekenis van deze zin is duidelijk, God was absoluut niet blij met de situatie. Nadat Adam en Eva in hoofdstuk 3 hun leven met God hadden opgegeven, is het alleen maar erger geworden. En na meer dan duizend jaar doet het God zo’n pijn in Zijn hart dat Hij de mens wil vernietigen en er spijt van heeft dat Hij de mens heeft gemaakt.

Ik denk dat we dit kunnen begrijpen als we er moeite voor doen. Hoeveel pijn heeft God om de zonden van de wereld? Hoeveel pijn doet het Hem dat wij niet met Hem wandelen zoals Zijn bedoeling was. In de paradijs, Adam en Eva wandelden met God, maar ook van Henoch en van Noach wordt gezegt dat ze met God wandelden.

Hoe intens is Gods haat voor de zonden, zo intens is ook het kruis van Jezus. Omdat God zo perfect is kan Hij het niet alleen maar even door de vingers zien, Hij moet er voor betalen in Zijn heiligheid. En als ik dan in deze context de wereld van nu ziet dan geloof ik dat God gebroken is. Dit was niet Zijn bedoeling, dit was niet Zijn verlangen met ons.

En ook de kerk van vandaag, het is niet Zijn verlangen zoals wij nu leven in vriendschap met de wereld. Hoe we genieten van de zonden op tv, hoe we genieten van de lusten van deze wereld. Dit is niet Gods verlangen, dit is wat God haat ten diepste. Willen we dit zien, willen Gods hart zien gebroken over hoe de wereld is?

8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN. Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. (Genesis 6:8,9)

God verlangt naar een generatie waar Hij kan leven, God verlangt naar mensen zoals Noach. In de Staten Vertaling staat er dat Noach met God wandelde, zijn er nog mensen die met God durven te wandelen, zijn er nog mensen die hun zonden op durven te geven en zich Heilig in Gods armen willen leggen. Zo diep als de pijn is bij de Vader zo diep zal de vreugde zijn over de mensen die net als Noach rechtvaardig voor God durven te leven. Laten we God verheugen ons losbreken van deze wereld, want het is duidelijk God HAAT de wereld en zijn zonden. Maar God heeft lief zij die rechtvaardig met Hem wandelen.

This entry was posted in 01 Genesis. Bookmark the permalink.