Geloof een bijzaak

Matheus 6:25-34

30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? (Matheus 6:30)

Wat de wereld heeft gedaan is het onderdeel geloof naar de achtergrond te schuiven, het heeft geen prominente rol meer in het dagelijks leven. God is niet echt, het is maar geloof. Geloof is nu opeens een niet-realistisch en niet-wetenschappelijk onderdeel van het leven dat alleen bedoeld is om zingeving te geven.

En de kerk heeft het aangenomen, en we zijn in een hoekje gaan zitten met ons geloof en praten er alleen nog maar over. Want de wereld heeft voor ons bepaald wat geloof is. Nu is God opeens bijzaak een mening en alleen nog maar de God van ons leven of zelfs alleen nog maar de God van de zondagochtend.

Maar sorry, het maakt niet uit of de mensen denken of God nu wel of niet bestaat, HIJ bestaat. En het maakt niet uit of de mensen ons voor gek verklaren, God is nog steeds de God van Hemel EN Aarde. En wat de wereld ook denkt al is het zelfs op wetenschappelijk niveau, het niveau zal nooit dat van God overstijgen. GOD is GOD en daar kan geen mens in zijn trots ook maar iets aan veranderen.

 In het bijbelgedeelte kunnen we lezen dat God de schepper is. Jezus laat zien dat God alles heeft gemaakt, dat de Vader met veel zorg geeft om Zijn schepping. Jezus laat zien dat alles in Gods handen is en dat wij ons er geen zorgen over hoeven te maken. Wij mogen gewoon vertrouwen op de Vader. Is dit nog werkelijkheid voor ons, of gaan we samen met de wereld twijfelen aan de Vader, niet op Hem vertrouwen?

31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. (Matheus 6:31,32)

De wereld heeft zich tegen God afgezet en houdt geen rekening meer met Hem. Hun verstand is verduisterd en ze maken zich alleen nog maar zorgen over de dingen van vandaag. Hoe kunnen ze zoveel mogelijk schatten hier op aarde vergaren. Maar Jezus laat zien, dat we terug moeten naar het simpele geloof wat werkelijk geloof is.

33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matheus 6:33)

Velen van ons zijn in een hoekje gedrukt door de wereld, velen van ons maken ons dagelijks zorgen (lees ook: ‘maken ons druk’) over onze tijd hier op aarde. God is een bijzaak een verzekering voor het geval er toch een hel bestaat. Maar we moeten het omgooien, we moeten gaan inzien dat God alles voor ons is en dat Hij alles voor ons wil doen hier op aarde.

Geloof is geen bijzaak, geloof is een compleet vertrouwen op de Vader. Geloof is weten dat de Vader de hemel en aarde geschapen heeft en nog steeds de God is, altijd dezelfde. En daar kan de wereld niets aan veranderen. Geloof voor ons moet alles zijn, in alles wat we doen moet geloof af druipen. Want Hij is de Vader die wij zoeken, Hij is het koninkrijk waar we in willen leven. Geloof hangt er niet een beetje, ons vertrouwen op de Vader is het enige wat ons leven maakt zoals God het bedoeld heeft, zinvol.

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.