Monthly Archives: January 2010

Schapen en de bokken(geiten)

Matheus 25:31-46 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.In de tijd waarin we nu leven betekend het niet dat als we ‘christen’ zijn we ook … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 45 Romeinen | Comments Off on Schapen en de bokken(geiten)

Gods eeuwig verlangen

Matheus 7:15-23 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 49 Efeze | Comments Off on Gods eeuwig verlangen

Tot eer van God

John 17:1-5 6 Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij; als ik jullie heer ben – zegt de HEER van de hemelse machten –, waar is dan … Continue reading

Posted in 39 Maleachi, 43 Johannes | Comments Off on Tot eer van God

De kerk en Israel

Malachi 1:6-14 6 Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij.  (1 Korinthe 10:6) Paulus waarschuwt ons in dit vers om niet als Israel te zijn. Het oude testament staat vol met voorbeelden in … Continue reading

Posted in 39 Maleachi, 46 1 Korinthe | Comments Off on De kerk en Israel

Je moet willen horen

Matheus 13:13-17 9 Laat wie oren heeft goed luisteren!’ (Matheus 13:9) Jezus gebruikt deze uitspraak vaak, vooral na gelijjkenissen. De uitspraak is eigenlijk een waarschuwing naar de mensen die aan het luisteren zijn. Als je er oren naar hebt, als je … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on Je moet willen horen

Als je wilt horen

1Johannes 2:20-27 19 Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. 20 Jullie zijn het immers niet zelf die … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 62 1 Johannes | Comments Off on Als je wilt horen

Er is maar een waarheid

Matheus 16:13-28  15 Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. (Filippenzen 3:15) Paulus is wel heel zeker van zijn waarheid. Hij durft … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 50 Phillipenzen | Comments Off on Er is maar een waarheid

De vruchten van ons leven

Matheus 3:7-12 Johannes is aan het dopen bij de Jordaan. Vele mensen komen naar hem toe en laten zich dopen, de doop van bekeren van omkering. Mensen zijn hongerig voor God, en zijn blij dat er eindelijk weer een profeet … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on De vruchten van ons leven

De beslissing

Matheus 7:7-12 Een van de redenen, waarom Jezus naar de aarde kwam was om de waarheid te vertellen. Hij kwam om het goede nieuws te verkondigen aan degene die gevangen zitten. En hoe meer ik de woorden van Jezus lees, … Continue reading

Posted in 20 Spreuken, 40 Matheus | Comments Off on De beslissing

Te leven is Christus

Filipenzen 1:18-26 Wat is het doel van ons leven? Waarom leven we als christenen? Ik heb het hier niet over het doel dat mensen over het algemeen zoeken. Soms komen mensen in de fase van hun leven dat ze vragen … Continue reading

Posted in 50 Phillipenzen | Comments Off on Te leven is Christus