Heet of Koud

Openbaring 3:14-22

“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: 15 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! (Openbaring 3:14-15)

In de openbaring die Johannes kreeg spreekt Jezus tot de zeven gemeenten in Klein-Azie. Als wij zo deze preken van Jezus lezen dan zijn ze allemaal niet zo meelevend of lief. Deze preken van Jezus zijn eigenlijk best direct op de man gericht, op het hart gericht. Als Jezus dit nu tot ons zou spreken zouden we ons beledigd voelen.

Maar als we de tekst lezen dan is Jezus heel duidelijk: ‘Jullie zijn maar lauwe christenen.’ En daar heeft Jezus helemaal geen zin in. Als we het volgende vers lezen dan gebruikt Jezus wel erg duidelijke bewoording voor hoe Hij denkt over lauwe christenen.

16 Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. (Openbaring 3:16)

Jezus wil niets met mensen te maken hebben die lauw zijn. Lauw betekend niet kiezen, niet duidelijk zijn. Koud is duidelijk, ik wil er helemaal niets mee te maken hebben. Heet is ook duidelijk, het is alles in je leven, je bent er volledig mee ingenomen. Maar lauw laat eigenlijk niets zien, we kunnen er niets over zeggen het is niet heet, het is niet koud het hangt er een beetje tussen-in.

Lauwe christenen zijn geen duidelijke christenen, ze hangen het christelijk geloof aan in woorden, maar niet in daden. Ze willen geen duidelijke beslissing maken in het leven, dat ze zo als Jezus willen leven. MAAR, wat betekend het werkelijk om Christen te zijn. Het woord Christen is ontstaan in Antiochie en betekend ‘als-Christus’. Met andere woorden als we christen zijn dan leven we zoals Jezus.

En als we dan lauw zijn en toch de naam christen dragen wat doen we dan? Dan openbaren we in de wereld een Christus die lauw is. Jezus heeft geen zin in lauwe mensen en wil ze uitspugen, niet omdat Hij geschaadt is in Zijn trots, maar omdat Hij heilig is en Zijn naam duidelijk wil laten zijn in de wereld. Want wij zijn het lichaam van Christus hier op aarde. Wij zijn Zijn vertegenwoordigers hier op aarde. En als wij een verkeerd beeld geven van Hem dan staat Hij niet meer achter ons.

17 U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. (Openbaring 3:17)

Want wij denken dat alles goed is en dat we rijk zijn en dat we het voor elkaar hebben. Er staat een kerk gebouw, we komen elke zondag bij elkaar en we zijn geliefd door niet-christenen. Maar Jezus ziet de werkelijkheid, jullie zijn in de werkelijkheid steenarm. Want jullie zijn lauw, jullie helemaal niets van mij. En als jullie zo doorgaan dan spuug ik jullie uit en wil ik helemaal niets met jullie te maken hebben.

19 Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. 20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. (Openbaring 3:19,20)

Jezus heeft een werkelijke liefde voor ons. Als wij maar lauw zijn dan neemt Hij de tijd om ons terecht te wijzen in Zijn liefde. En Hij houdt de deur open voor ons om weer heet te worden. Hij staat altijd klaar om weer in eenheid met ons te leven. Maar we moeten breken met ons lauwe leven als we dat niet doen dan zal Hij ons uitspugen!

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.