Meer dan alleen christen zijn

Daniel 10

Het is een openbaring van de laatste decennia dat God ons lief heeft. Al waren er mensen in het verleden die dit ook ontdekte, het gross van de christenen wisten het niet, of leefden er niet naar. De kerk van vandaag heeft een lange reis gemaakt van complete leugens in de tijd dat er maar een denominatie was, de RKK tot nu waar we naar mijn mening dichter en dichter bij de waarheid komen. (ook in de RKK)

Elke keer hebben mensen openbaringen van Gods goedheid en langzaam worden die gangbaar in de kerk van vandaag. En elke keer zijn het de mensen die echt God zoeken die de kerk verrijken. Elke keer zijn het de mensen die tegen de stroom in durven te gaan de mensen die Gods goedheid openbaren in de kerk.

Het zijn de mensen die Gods aangezicht zoeken en buiten de gangbare religie om zoeken naar het hart van God. Mensen als Daniel die het aangezicht van God zoeken om er achter te komen wat Gods plan is met de kerk (of Israel).

In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken in de rouw. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren. (Daniel 10:2,3)

Daniel zet tijd apart om God te zoeken hij legt de dingen die voor ons van belang zijn naast zich neer en zoekt God. En na een tijd geeft God antwoord, God spreekt tot hem in een visioen de toekomst van Israel, maar ook die van andere volken. God openbaart zijn hart aan Daniel.

12 Toen zei hij: ‘Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen. (Daniel 10:12)

Als ik goed lees dan zie ik hier dat het niet de keuze was van God om het te openbaren, maar God beloond een hart dat zoekt naar Hem. Een hart dat zich neerbuigt voor God om van Hem het antwoordt te zoeken in het leven. Daniel had zich voorgenomen om deze geheimenissen te weten te komen, want zijn volk het volk van God was niet waar het moest zijn.

En God beloond het, God beloond een zoekend, God verlangt er naar om een zoekend hart te belonen met Zijn liefde en Zijn openbaring. Als we kijken naar het leven van Abraham dan wordt hij een vriend van God genoemd. En als God Sodom en Gomorra wil vernietigen dan zegt Hij het volgende:

17 En de HEERE zeide: Zal Ik voor Abraham verbergen, wat Ik doe? (Genesis 18:17)

Zijn er nog mensen die zo willen leven dat God niets voor ze wil verbergen, zijn er nog mensen die tegen de stroom in durven te gaan om te zoeken hoe God werkelijk denkt. Ik geloof dat God zoekende is naar mensen aan wie Hij zijn hart kan openbaren. Laten we tijd apart zetten, laten we ons hart er op richten dat we de waarheid zullen ontdekken.

This entry was posted in 01 Genesis, 27 Daniel. Bookmark the permalink.