Schapen en de bokken(geiten)

Matheus 25:31-46

24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.In de tijd waarin we nu leven betekend het niet dat als we ‘christen’ zijn we ook automatisch gered zijn. Mensen zijn nu zo makkelijk christen, ze worden er in geboren of het komt ze goed uit. Want de regel geldt een ieder die maar denkt dat hij gered is, die is gered door de genade van God. (Romeinen 3:24)

Maar daar is een kronkel, want waar worden we van gered door Zijn genade? De meeste mensen denken dat het van de hel is. Als we maar denken dat we ‘christen’ zijn en een beetje christelijk handelen dan hebben we er wel recht op want het is toch Gods liefde. Maar in deze theorie vallen veel gedeelten in de bijbel in het niet. Zo ook dit gedeelte in Matheus.

 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. (Matheus 25:33)

Aan het einde van he leven van Jezus hier op aarde voordat Hij naar het kruis gaat, verteld Jezus over het einde der tijden. Hij laat zien dat Hij op de troon zal zitten en de mensen zal beoordelen. Hij zal hen scheiden zoals de herder de schapen en de bokken scheidt. Maar waarop is deze scheiding gebaseerd?

37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? (Matheus 25: 37)

De scheiding is niet gebaseerd op het feit of we naar de kerk gingen en we overtuigd christen waren. Het verschil zit hem in ons hart. Zoals we in de vorige overdenking  lazen moet ons hart goed zijn, want een goede boom kan geen slechte vruchten dragen. We moeten gered worden van onze onrechtvaardigheid en hier op aarde moeten we rechtvaardig worden gemaakt door de genade van God.

En dat is de echte genade, en dat is de echte redding. De hemel zit niet in het pakket van Gods genade het is alleen maar een uitvloeisel van de genade die ons rechtvaardig heeft gemaakt. Wij worden gered van het kwade hart, we worden gered van de leugens in de wereld. En dan zijn we rechtvaardig gemaakt in Zijn genade waardoor onze vruchten goed zullen worden in dit leven.

46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ (Matheus 25:46)

Reken je niet rijk door te denken dat je christen bent. Sorry, maar zoals je ziet zal Jezus het onderscheidt maken in onze daden die voortvloeien uit de redding die Hij ons heeft gegeven. Een lauw christelijk leven is geen leven met God. Het is een denkbeeld dat als een ballon dat uit elkaar zal spatten op het moment dat we voor Zijn troon staan.

This entry was posted in 40 Matheus, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.