Tot eer van God

John 17:1-5

Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij; als ik jullie heer ben – zegt de HEER van de hemelse machten –, waar is dan je ontzag voor mij? (Malachi 1:6)

 Ik wil nog even door borduren op de vorige overdenking. God klaagt over Israel dat ze zijn naam te grabben gooien. Ze verachten hem doordat ze Hem niet de eer geven die Hij toekomt. God komt het beste toe in ons leven, Hij is de God die ons in Zijn liefde heeft geschapen. Hij is het waard alle eer te ontvangen van ons leven.

En dit is niet iets statisch, dit is uit een relatie die we hebben met God. God is niet statisch die naar de wet een bepaalde eer is toegeschreven. In de relatie die we met God hebben laten we zien hoeveel eer Hij waardig is. Zo is het ook met onze ouders, in de relatie kunnen we zien hoeveel eer we hen werkelijk geven.

Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. (Johannes 17:1)

Zo leefde Jezus ook hier op aarde, Hij kwam hier niet alleen om zelf de eer op te strijken, Hij kwam hier om tot eer van God te leven. In dit vers vraagt Jezus aan de Vader om Hem te verheerlijken zodat Hij de Vader kan verheerlijken.

Dit betekend niet meer dan dat Jezus vraagt aan de Vader om Hem die plek te geven zodat de Vader volledig wordt verheerlijkt. Wanneer Jezus in de perfecte relatie is met God zal Hij de Vader volledig kunnen laten zien (verheerlijken) hier op aarde. En aan het kruis liet Hij zien wie de Vader werkelijk was.

Zo ook in ons leven, wij moeten de eer ook aan God geven, niet met onze mond of met onze goede werken. Het moet ons hele leven zijn waarin we God alle eer geven. Alleen dan geven we echt eer aan God. Elk moment, alles wat we doen, moet het karakter van God laten schijnen. En dan kunnen we zien wie God is in ons leven.

Maar als we een leven hebben waar God een beetje bij hangt, hoeveel eer geven we Hem dan? Wat voor een God zien de mensen om ons heen in ons leven? Stelt God ons ook de vraag: “Hoeveel eer kom ik toe?” Hoeveel waarde heeft God echt in ons leven? Als het niets is, laat dan alsjeblieft blijken dat je geen christen wil zijn en gooi de naam van Jezus niet te grabben. Maar als je van God houdt, wees dan echt in je liefde voor Hem en zet Hem op nummer  1.

This entry was posted in 39 Maleachi, 43 Johannes. Bookmark the permalink.