Als je wilt horen

1Johannes 2:20-27

19 Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. 20 Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. (Matheus 10:19,20)

Na de vorige overdenking kunnen er nog steeds de vragen blijven hangen, waarom is er dan zoveel verschil tussen stromingen? Heb ik de waarheid wel? De laatste vraag is een hele goede vraag om jezelf te stellen. Als we die onszelf niet stellen zullen we nooit de waarheid kennen, we zullen altijd onze eigen ‘waarheid’ kennen.

Maar het verschil in evangelie in de gemeenten zit hem hier in; de afwezigheid van de Heilige Geest. Hoe kan ik dit zo zeker weten, omdat in de bijbel duidelijk staat dat de zalving, de Heilige Geest ons in de waarheid onderwijst. En de Heilige Geest is EEN(geen twee) Geest en die is voor iedereen hetzelfde. De Heilige Geest zal tegen mij niet iets anders zeggen dan tegen mijn buurman.

20 U echter bent gezalfd door de heilige, u allen weet dat. u allen weet dat – Ook mogelijk is de vertaling: ‘u allen bezit kennis’.21 Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt. (1Johannes 2:20-21)

Johannes waarschuwt zijn lezers voor de mensen die hen willen afleiden van de waarheid, de antichrist die ze een half evangelie wil geven en de rest volle leugens. Hij bemoedigt ze met de woorden dat ze moeten vertrouwen op de zalving die ze ontvangen hebben, ze moeten de waarheid verwachten van de Heilige Geest.

Daarom hoeven wij ons ook geen zorgen te maken over de waarheid. In eerste instantie wel, we moeten gaan twijfelen aan onze waarheid, we moeten onszelf durven confronteren. We moeten onszelf confronteren met het feit dat we een evangelie hebben ontwikkeld zonder de Heilige Geest. We hebben de bijbel gelezen met onze eigen slimme theologie.

En we moeten beginnen een evangelie te ontwikkelen die door Heilige Geest is gegeven. We hoeven ons geen zorgen te maken over de waarheid, God heeft de waarheid. En als we de waarheid willen zal Hij die ons geven in Zijn liefde. Hij wil ons de waarheid openbaren als wij willen horen.

 Als je wilt horen

This entry was posted in 40 Matheus, 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.