De beslissing

Matheus 7:7-12

Een van de redenen, waarom Jezus naar de aarde kwam was om de waarheid te vertellen. Hij kwam om het goede nieuws te verkondigen aan degene die gevangen zitten. En hoe meer ik de woorden van Jezus lees, hoe meer ik zie dat Hij de Vader wil openbaren aan ons.

Ook als we het oude testament goed lezen dan kunnen we zien dat God zichzelf aan ons wil openbaren. En we hoeven niet tussen de regels door te lezen, we hoeven alleen maar te lezen waar God spreekt. We moeten onszelf niet laten afleiden door de zonden van de mens.

Wij als mens, persoonlijk, moeten beslissen om onszelf door God te laten leiden. We moeten beslissen om God te zoeken. De redenering dat wij zo slecht zijn dat God ons moet kiezen is nonsens. De redenering moet zijn: wij zo slecht ondanks dat is God nog steeds vol van liefde dat Hij zich laat vinden.

God is zo vol van liefde dat Hij Jezus zond om ons aan te sporen voor Hem te kiezen, en er is geen andere weg. En ook vandaag doet Hij dat nog steeds, Hij spoort ons aan om Hem te zoeken. Maar wij antwoorden in onze luiheid, dat het niet mogelijk is omdat er toch niets goeds in ons woont. Maar God verlangt er naar dat we Hem zoeken.

17 Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden. (Spreuken 8:17)

Als we dit vers lezen dan groeit het geloof in mij door de woorden die God tot ons spreekt. God houdt van hen die van Hem houden. En God geeft de belofte dat we Hem zullen vinden als we zoeken. Geloof het, neem de woorden van de Vader aan en zoek, actief naar Zijn hart. Wees niet lui maar zoek eerst het koninkrijk van God.

In het gedeelte in Matheus kunnen we ook zien hoeveel God van ons houdt. Jezus laat het hart van de Vader zien, Hij openbaart dat God er naar verlangt om ons de waarheid te geven. Zoek en je zult vinden, vraag en je zult gegeven worden en klop op de deur en Hij zal open doen.

Volgens mij kan het niet duidelijker, als wij ZOEKEN (beslissing) dan zal Hij zich laten vinden. Er is geen spelt tussen te krijgen. Wees niet te trots om Hem te zoeken, maar geloof dat als wij zoeken dat Hij zich wil laten vinden. En daarin is de liefde van God, dat Hij zich nog steeds wil laten vinden.

Dank U Vader, dank U Jezus voor het openbaren van de waarheid, dank U dat U ons nog steeds zo lief heeft dat U ons nog steeds wilt aannemen.

This entry was posted in 20 Spreuken, 40 Matheus. Bookmark the permalink.