De vruchten van ons leven

Matheus 3:7-12

Johannes is aan het dopen bij de Jordaan. Vele mensen komen naar hem toe en laten zich dopen, de doop van bekeren van omkering. Mensen zijn hongerig voor God, en zijn blij dat er eindelijk weer een profeet is die in de naam van God spreekt.

Dan komen ook de Farizeeen en Schriftgeleerden, ze willen weten wat deze man spreekt. Hoe durft iemand zonder hun autoriteit toestemming over God te spreken. Maar Johannes vol van de Heilige Geest draait de situatie om en spreekt tot hen de woorden van God.

‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, (Matheus 3: 7b,8)

Johannes gaat in de aanval en laat de Farizeeen en Schriftgeleerden hun werkelijke hart zien. En ik denk dat het belangrijk is om goed naar het hart te kijken en ons er mee te vergelijken. Johannes wil de leiders laten zien hoe hyocriet ze zijn. Eerst betwijfeld hij de motieven waarom ze naar Johannes kwamen. “Wie heeft jullie gewaarschuwd voor het komende oordeel?” Wat komen jullie hier doen, komen jullie echt omdat ik een nieuwe tijd verkondig?

Dan gaat Johannes door met hun hart. Wanneer we ons bekeren moeten vruchten komen die laten zien dat we werkelijk bekeert zijn. We worden niet bekeerd door goede werken maar bekering heeft goede werken tot effect. En Johannes hoort ze al weer denken, ‘maar wij zijn kinderen van Abraham’.

en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10 De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. (Matheus 3:9,10)

Maar wij zijn al christenen ons hele leven, wij gaan elke zondag naar de kerk. En toch maakt het helemaal niets uit, al ga je net als Luther op je knieeen de trap op, het maakt je geen bekeerling. Het gaat om de vrucht die volgt uit de werkelijke bekering. Want dan willen we God dienen, dan verlangen we er naar dat ons leven heilig voor God is.

Een hypocriet leven is een mond vol religieuze woorden maar daden die haaks staan op het verlangen van God. Laten we deze woorden serieus nemen ook al waren ze voor de Farizeeen en Schriftgeleerden. Ik ben van mening dat de kerk van vandaag vol is van Farizeeen en Schriftgeleerden.

Het maakt niet uit welke stroming overal zal de duivel christenen aanvallen om maar hypocriet te zijn. Mensen die wel erkennen dat God, God is, maar er niet naar leven in hun leven. Mensen die wel allemaal religieuze regels hebben maar niet puur van hart zijn.

Laten we ons bekeren en voor Jezus neerleggen. Jezus ik wil echt zijn en vrucht dragen in mijn leven omdat U mijn verlosser bent. Jezus doop mij met de Heilige Geest en Vuur. Vul mij met de waarheid zodat ik werkelijk een boom ben die Uw vrucht draagt.

11 Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12 hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’ (Matheus 3:11-12)

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.