Je moet willen horen

Matheus 13:13-17

Laat wie oren heeft goed luisteren!’ (Matheus 13:9)

Jezus gebruikt deze uitspraak vaak, vooral na gelijjkenissen. De uitspraak is eigenlijk een waarschuwing naar de mensen die aan het luisteren zijn. Als je er oren naar hebt, als je het echt wil begrijpen dan zul je de waarheid horen. Het betekend niet zoiets als; als je oren aan je hoofd hebt dan zul je het horen.

De afgelopen overdenkingen heb ik het gehad over de waarheid, dat die makkelijk is om te verkrijgen omdat we alleen maar naar de juiste bron moeten gaan. De waarheid is niet moeilijk, maar God heeft de waarheid en verlangt er naar om die te geven aan degene die het willen horen. De waarheid is niet in boeken of dogma’s, de waarheid is het woord van God die Hij wil openbaren.

Dus we kunnen zelfs de bijbel lezen en niet de waarheid hebben, want het moet altijd de Vader zijn in Zijn Heilige Geest die het openbaart. De enige eis die er dan aan wordt gesteld is dat we het van Hem ook willen ontvangen. Velen in de kerk van vandaag hebben al een eigen waarheid die ze uit boeken hebben, zonder dat ze ook maar een open hart hebben voor God om de waarheid te spreken.

En voor die mensen is deze uitspraak van Jezus, zij die oren hebben die horen. Als je echt de waarheid wilt en niet je eigen standpunt dan is God daar om ons de waarheid te openbaren. Maar als we net als de Farizeeen zijn, sterk op onze eigen standpunten dan zitten we vast in ons eigen denken en al wordt de waarheid gesproken hij wordt niet gehoord.

13 Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. (Matheus 13:13)

Laat de profetieen niet in jouw leven worden vervuld, maar wees nederig en bereidt om alles te laten varen voor de waarheid alleen. Want de Vader zal ons de waarheid geven, we hoeven niet bang te zijn dat we de verkeerde kant op gaan. De Vader zal geen leugen geven als je echt de waarheid wilt. Want als de waarheid in ons leeft dan komen we in de genezing van de zondeval.

Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.” (Matheus 13:15b)

Als we gaan horen naar de waarheid, als we de Vader om de waarheid vragen dan zal die ons worden openbaard. Dan zullen we horen en dan zullen we zien hoe vol van liefde de Vader is. Want dan zal de waarheid ons veranderen en onze harten zullen zich naar Hem toekeren. En dan zal God ons genezen. Dit is de waarheid, laat dit ons verlangen zijn.

Die oren heeft die horen.

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.