Te leven is Christus

Filipenzen 1:18-26

Wat is het doel van ons leven? Waarom leven we als christenen? Ik heb het hier niet over het doel dat mensen over het algemeen zoeken. Soms komen mensen in de fase van hun leven dat ze vragen gaan stellen over het leven. Wat heb ik nu eigenlijk bereikt en wat wil ik bereiken? Wat is het doel van mijn leven?

Maar dat is eigenlijk geen vraag die we als christenen ons moeten stellen. Deze vraag is een zingevingsvraag die voortkomt uit de trots van de mens. Wat is mijn leven waard? Maar waarom leven we als chrsistenen, waarom leven we als kinderen van God?

20 Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. (Filipenzen 1:20)

Hoeveel van ons kunnen dit werkelijk nazeggen? Hoeveel van ons zijn bang voor de dood? Naar mate we groeien in Jezus beginnen we ons ter realiseren dat ons leven voor Hem is. Dat de enige waarde van ons leven hier voor Jezus is. Paulus had het in zijn hart, alles te doen voor Jezus en het maakte niet uit wat het voor hem betekende.

Leven of dood het is voor Jezus, de eer van Jezus boven alles. Maar hoe leven wij, we zitten vast in deze wereld, we zitten vast met leningen, we zitten vast met verzekeringen. We moeten werken om onze hoge status van leven te kunnen onderhouden. Maar Paulus maakt het alles niets uit, ik hoef me nergens voor te schamen als Jezus maar wordt verheerlijkt.

Dit is een hart voor God hebben, de dingen die we doen altijd bekijken door deze ene zin:  “Want voor mij is leven Christus en sterven winst.” (Filipenzen 1:21) En ik ben van mening dat de kerk moet opstaan, en alle bijzaken van zich af moet gooien. De leegte van christelijke activiteiten, de leegte van de zin van het leven naast ons neerleggen.

Lees het gedeelte en probeer het hart van Paulus te vatten, probeer te verstaan in de kracht van de Heilige Geest wat het betekend om in alles voor Christus te leven. Het maakt Paulus helemaal niets uit hier gaat het om Christus, maar als ik sterf dan ben ik met Christus, voor eeuwig.

This entry was posted in 50 Phillipenzen. Bookmark the permalink.