Er is maar een waarheid

Matheus 16:13-28 

15 Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. (Filippenzen 3:15)

Paulus is wel heel zeker van zijn waarheid. Hij durft het zelfs zo te stellen dat een ieder die niet zo denkt het in de toekomst wel geopenbaard wordt door de Vader. Maar wat is dan waarheid en hoe zeker kan ik er van zijn wat de waarheid is? Paulus zal die vraag niet meer stellen want hij weet het al, en hij is er erg zeker van.

In het bijbelgedeelte in Matheus 16 kunnen we twee gedeelten lezen waarin Petrus iets zegt. En daar wil ik in deze overdenking de nadruk op leggen. In het eerste gedeelte vraagt Jezus wie Hij is. En Petrus komt met een spontaan antwoord.

16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. (Matheus 16:16,17)

Petrus komt met het juiste antwoord en Jezus reageert er op. Gezegend ben je Petrus want de Vader heeft je dit geopenbaard. De waarheid komt van de Vader en Petrus heeft het aangenomen. En daarom was hij gezegend, en Jezus is er blij mee dat Petrus dit heeft aangenomen.

Maar een paar verzen verder spreekt Jezus over zijn toekomst, dat Hij naar Jeruzalem moet om daar te sterven. En nu komt diezelfde Petrus om de hoek kijken en heeft weer een spontaan antwoord.

23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ (Matheus 16:23)

En nu zien we dat uit dezelfde mond waar de waarheid uit kwam een grote leugen komt die Jezus probeerd te verleiden om niet naar Jeruzalem te gaan. Het is van de duivel, het is de leugen, het is ver van God vandaan. Gods plan is voor Jezus om te sterven aan het kruis zodat wij kunnen leven zonder zonden.

De kerk vandaag is zo verdeeld, en dat betekend maar een ding, de leugen is in de kerk. Overal waar scheidingen zijn, zijn leugens die mensen van de waarheid houden terwijl ze denken de waarheid te hebben. Maar wat is dan de waarheid? Waarom kon Paulus zo zeker zijn dat hij de waarheid had? En hoe kunnen wij zeker zijn dat we de waarheid hebben?

Het is heel simpel, het is de bron waar wij uit drinken. Jezus en Paulus hadden alle twee dezelfde bron voor ogen. Jezus wist dat Petrus het van de Vader had en Paulus wist dat de waarheid alleen door de Vader wordt geopenbaard. En daar moeten wij het ook vandaan halen. Wij moeten de waarheid zoeken bij de Vader en de Vader alleen.

Alle stromingen hebben hun eigen waarheid en ze houden er aan vast omdat het zo in de boeken staat. Maar er is maar een bron van de waarheid en dat is de Vader. En hiervoor moeten we een persoonlijke relatie met Hem hebben, we moet Hem kennen en Hem volgen.

Maar wees eerlijk we zijn christenen die twee goden dienen, God en de wereld. We leven in de leugen van deze wereld, we horen de leugen van de wereld dagelijks via de media. Hoeveel investeren we in de waarheid, hoezeer willen we ECHT de waarheid kennen. Geen wonder dat we de waarheid niet hebben.

Maak je geen zorgen over de waarheid

This entry was posted in 40 Matheus, 50 Phillipenzen. Bookmark the permalink.