Gods eeuwig verlangen

Matheus 7:15-23

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, (Efeze 1:4,5)

Als we door het hele oude testament lezen, dan lezen we het verlangen van God voor Israel. Zijn verlangen is dat Zijn kinderen leven met Hem in heiligheid. Elke keer weer profeteerd een profeet over het verlangen van God dat Zijn volk heilig leeft in vrede. Dat de wet op het hart is geschreven, en dat het hart van God in ons hart leeft.

Daarin is niets veranderd, God haat de zonden nog steeds, en Hij verlangt er nog steeds naar dat wij in Zijn liefde leven. Jezus laat dit ook zien in Zijn leven en door Zijn onderwijs. Hier in Matheus 7 laat Jezus met een beeld zien dat de werkelijkheid van ons leven nog steeds belangrijk is.

 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. (Matheus 7; 18,20)

De vruchten van ons leven laat zien waar ons hart is. De bron van ons leven zal openbaar worden in de daden die we doen. Het christelijke moraal is veranderd, het is niet hetzelfde meer als hoe Jezus het heeft beschreven. Wij leven in een denkwereld waarin we verlost zijn van de gevolgen van de zonden, de dood.

Maar waarom zou Jezus het dan hebben over de vruchten van ons leven. Waarom is het belangrijk dat ons leven puur en heilig is. Wij zijn niet alleen verlost van de gevolgen van de zonden, wij moeten verlost worden van de ZONDEN. Wanneer wij erkennen dat we christen zijn moet dat betekenen dat wij verlost zijn van het kwaad in ons leven en Gods eeuwige verlangen vervullen.

Laat je niet van de wijs brengen dat het leven een spelletje is. Jezus heeft voor onze zonden betaald en nu ziet God onze zonden niet meer. Dat is niet het christelijke leven. Het echte leven in Christus is de verlossing van de zonden zodat Gods eeuwige verlangen wordt vervult.

Dit verlangen is niet vervult met het offer van Jezus dat betaald heeft voor onze fouten. Het verlangen is vervuld wanneer wij het werk van het kruis ons hart laten veranderen. Want dan komen de goede vruchten. Jezus’ werk moet ons volledig veranderen.

23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” (Matheus 7:23)

Mensen zullen voor Jezus komen en zeggen dat ze hele goede christenen zijn geweest. Ze hebben hun best gedaan om maar zo christelijk mogelijk te leven. Maar ze hebben Jezus niet in hun hart toegelaten, waardoor de vruchten niet allemaal zo even goed leken. Daarom zal Jezus tegen deze mensen zeggen:

“Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

This entry was posted in 40 Matheus, 49 Efeze. Bookmark the permalink.