Elk moment

2 Petrus 3

14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. (2 Petrus 3:14-16)

Het moet nu onderhand wel duidelijk zijn, we kunnen niet zomaar leven alsof we in een wachtkamer zitten. Als Jezus terugkomt dan kunnen we het ons niet permitteren dat we ons leven vergooien met de dingen van deze wereld. De eerste keer dat we thuis bleven en onze ouders wel op vakantie gingen, wat deden we op die dag dat we wisten dat ze thuis zouden komen? Het hele huis kreeg een poetsbeurt.

En zo roept Petrus ons op om actief ons leven schoon te houden, want we weten niet wanneer Jezus terugkomt. En dat is het hele punt. Maar wij worden al moe bij het lezen van de tien geboden. We willen niet elke keer geconfronteerd worden met wat we verkeerd doen. En dat is ook helemaal niet de bedoeling, we moeten geconfronteerd worden met het goede dat we wel moeten doen.

Er zijn misschien mensen die het allemaal niet zo serieus nemen. Het duurt zo lang, het zo nog wel even een tijdje duren. Maar dat het zo lang duurt moeten we positief inzien, het is om ons de tijd te geven. Het is Zijn genade dat we deze tijd hebben.

Natuurlijk zijn er mensen die er hun eigen draai aan willen geven, maar als we dichtbij de openbaringen van God blijven dan zullen wij dit hart hebben. Het hart dat verlangt om de wil van God te doen, om altijd klaar te staan om Jezus te ontvangen. Dit is niet een doctrine waarmee we het eens of oneens kunnen zijn, dit is leidend voor ons leven, het bepaald hoe wij in dit leven wandelen.

Vergeet elk excuus dat we elke keer weer verzinnen om maar niet moeilijk te hoeven doen. Wij moeten nu klaar staan als de vijf wijze maagden. Wij moeten Jezus verwachten, ook vandaag. Want ook vandaag kan Jezus komen.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.