Noach

2 Petrus 3

6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. (2 Petrus 3:6-7)

Waar we als christenen zeker van overtuigd moeten zijn is dat God altijd de juiste en rechtvaardige beslissing maakt. En daar is Petrus ook van overtuigd, want hij weet dat God de zondvloed bracht omdat de mensen willens en wetens zich tegen God aan het verzetten waren.

God is rechtvaardig in alles wat Hij doet. En dat is niet bedoeld als een dooddoener in een discussie, zodat we niet verder lastig gevallen worden. Dit is Wie Hij werkelijk is, het is Zijn hart, het is Zijn verlangen, het is waarom Hij heilig is. We zullen nooit voor Zijn troon kunnen staan en een gevoel hebben dat we onrecht aangedaan worden. We zullen er volledig van doordrongen zijn dat het onze eigen schuld is.

En nu is de boodschap dat zo’n zondvloed in een andere vorm nog steeds aanstaande is, maar dan een vloed van vuur. De beloften van God zijn duidelijk, de grote dag komt er aan, voor de 1 een hele mooie dag, voor de ander de dag van het verderf. De mensen die er voor kiezen zonder God in het leven te willen wandelen zullen dan voor eeuwig zonder God verder mogen gaan.

Ook vandaag hebben we nog mensen nodig die als Noach de mensen verteld dat die dag er toch echt aankomt. Niet als een hel en verdoemenis preek, maar als een oproep om toch na te denken. Want niet kiezen is ook een keuze. De wereld moet weten dat ze het willens en wetens doen, de wereld moet weten dat de grote dag, groter dan in de tijd van Noach, er echt aankomt.

Laten we eerst onszelf er van overtuigen, want veel christenen hebben dit beeld ook niet echt op hun netvlies. Ze zien het niet voor hen, maar die dag komt er toch echt aan en deze boodschap moet ons ook echt een vrees geven. En daarna ook de wereld, zij moet weten dat ze een keuze hebben en dat die keuze elke dag wordt gemaakt, ook als men niet kiest.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.