Wachtkamer metaliteit

2 Petrus 3

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. (2 Petrus 3:11-12)

Dit vat heel goed samen wat het doel is van ons leven hier op aarde nadat we de keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen. We zitten hier niet in een wachtkamer te wachten totdat we geroepen worden om voor Hem te verschijnen. Het leven dat wij hier hebben is een actief leven vol van het verlangen naar de dag die gaat komen.

Wat doen we in een wachtkamer? We zitten te wachten en misschien in een boekje te lezen of op de telefoon te kijken. We entertainen onszelf een beetje totdat we geroepen worden. En als we eerlijk zijn ziet ons leven er zo uit, we hebben het gezellig samen als gemeente, daarnaast hebben we ons eigen leven. We wachten wel af wat er ons op die grote dag te wachten staat.

Het is zo jammer dat we als christenen zo passief zijn geworden. Want dat is niet het doel dat Jezus met ons heeft, Hij stierf daar niet aan het kruis zodat wij hier in een wachtkamer terecht komen. Hij stierf aan het kruis zodat wij vandaag de dag het kwaad mogen overwinnen in ons leven. Nu is het de tijd dat wij met Hem opstaan uit de dood van de zonden.

En daarom verbindt Petrus het leven dat wij nu hebben met een heilig leven. Wij moeten de zonden zat zijn, wij moeten een heilige afkeer hebben tegen alles dat op ons afkomt en heel duidelijk het werk is van het kwaad. Wij moeten een diep verlangen hebben naar de heiligheid van Gods liefde hier op aarde. En daarom verlangen wij naar de komst in Jezus.

En dat is geen wachtkamer-verlangen dat is een diep verlangen naar al het goede in God. Wij verlangen dan naar echte liefde, wij verlangen dan naar echte blijdschap. De wereldse wachtkamer geeft ons alleen surrogaat, maar wij moeten weten dat het nep is. En wij moeten verlangen en daarom moet dat verlangen in ons leven in de kracht van de Heilige Geest, werkelijkheid worden.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.