Laat Uw koninkrijk kome

2 Petrus 3

10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.  (2 Petrus 3:10)

Dat deze dag komt als een dief in de nacht betekent niet dat we er geen rekening mee moeten houden. Jezus heeft het veelvuldig gezegd, wij moeten klaar staan alsof het elk moment kan gebeuren. Want het kan elk moment gebeuren, er is helemaal niet zoveel tijd meer. En misschien klinkt dit als retoriek, maar het is geen retoriek, het is de werkelijkheid waarop wij moeten vertrouwen.

We leven er maar op los, we genieten zoveel mogelijk, maar de vraag is zie jij wat Jezus zag? Jezus heeft het er over dat we alert moeten leven, dat we ons wapenrusting niet even moeten laten zakken. We leven in een tijd waarin we actief moeten zijn als christenen, waarin we werkelijk ons hart gericht moeten hebben op wat God wil doen.

We verliezen als we thuis blijven zitten in onze gemakkelijke stoel. We verliezen als we bezig blijven met het vergaren van zoveel mogelijk materiaal goed. Dit is geen gezeur, dit is het hart van het evangelie. Christenen moeten verlangen naar de komst van Jezus. Lees het Onze Vader maar eens, Jezus leerde ons daar om te verlangen naar het Koninkrijk waar God regeert.

Het is tijd dat wij onze aandacht weer eens ergens anders op richten dan waar de wereld zich op richt. Weg met de trots en arrogantie van wat we hebben en wat we bereiken. We richten ons nu op wat God wil bereiken. Laat Zijn koninkrijk komen, Zijn wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.