Actief geloof

2 Petrus 3

17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. 18 Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. (2 Petrus 3:17-18)

Als christen hebben we een hele duidelijke taak en dat is dat we actief zijn in ons geloof. Actief bezig zijn om niet te vallen, actief bezig zijn om te groeien in God. En we hebben werkelijk een vastigheid in ons geloof als ons geloof rotsvast in Jezus is, de relatie dynamisch is en werkelijk interactie heeft.

We kunnen Jezus niet zien als een standbeeld waarachter een god verscholen zit waarin we moeten geloven. Jezus zit niet ergens op een troon waar we geen toegang hebben. We zijn nu op een geestelijke reis samen met Jezus zoals de discipelen ook op reis waren. En in die context moeten we deze verzen lezen, in die context moeten we hard werken aan ons geloof.

Want onze vastigheid is niet een religie of een kerk, onze vastigheid is in Jezus, Hij is onze hoop en daar moeten we sterk in staan. Als we Jezus niet kennen, dan is onze christelijke identiteit helemaal niets waard. Want dat is de bron voor de losbandigheid en normloosheid in onze kerken. Mensen die Jezus niet persoonlijk kennen, maar de religie christendom aanhangen, zij maken van het christendom wat zij willen dat het voor hen is.

Groeien in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus doen we niet door leuk elke zondag naar de kerkdienst te gaan. Het is werk. Zoals een relatie, een huwelijk ook werk is, zo is onze relatie met Jezus ook werk. Wees op je hoede, luister niet naar de wereld, zij zijn de normloze mensen die geen enkele vrees hebben voor God. Luister naar de Heilige Geest die jou de liefde van Jezus wil openbaren.

Petrus sluit zijn brief af met een hele sterke waarschuwing die wij helemaal tot ons moeten laten doordringen. Het geloof is niet een religie, het geloof is een leven met Jezus waarin we Hem beter moeten leren kennen. En daarom moeten we actief blijven zoeken naar de bron van dat leven. Niet luisteren naar de wereld om ons heen, maar luisteren naar wie Jezus is voor ons.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.