God laat niet op zich wachten

2 Petrus 3

9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.  (2 Petrus 3:9-10)

Wat is nu 2000 jaar? Het is helemaal niets, het is helemaal niet zo lang geleden dat Jezus daar aan het kruis hing. Denk eens aan ons leven hoe snel dat voorbij gaat. Er zijn nu mensen die de tweede wereld oorlog nog hebben meegemaakt. Het gevoel zegt dat het zo lang geleden is omdat de ontwikkeling zo snel gaan en er haast geen bewijs meer is van de gevolgen van de oorlog, maar de praktijk is dat er mensen zijn die het nog hebben meegemaakt.

Wat is nu 10.000 jaar geschiedenis? En zo moeten wij leren kijken, want ons ongeduld is werkelijk nergens op gebaseerd. Zeker als we de evolutie theorie er ook nog eens bij zouden betrekken, dan is ons kleine leventje een lachertje en blazen veel te hoog van de toren.

God heeft alles in Zijn hand, Hij is het begin en het einde tegelijk. En daar moeten we van doordrongen raken, wij zijn een klein schakeltje in het hele proces, een schakeltje dat geliefd is door de hemelse Vader. En wij mogen als Zijn schepping, als Zijn kinderen er op vertrouwen dat alles goed komt, op Zijn tijd.

Misschien heb je niet het idee dat je ongeduldig bent. Je twijfelt er niet aan dat God het op Zijn tijd doet, maar dan moeten we onszelf toch een vraag stellen. Is ons leven vol van verwachting voor die dag dat Jezus terugkomt? Want ook dat laat zien of wij werkelijk geduld hebben of niet, want als ons geduld op is gaan wij gewoon door met het leven zoals het komt.

Er is maar 1 manier om hierop te reageren en dat is het verlangen naar de komst van Jezus. In gebed ons tot God richten en vragen om de wederkomst. Alleen dan laten we zien dat we werkelijk geduldig zijn, dat we niet hebben opgegeven. Zonder verlangen in ons hart zijn we net zo erg als die mensen die zeggen dat God wel erg lang op Zich laat wachten.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.