Kerkgebouw is geen tempel

Johannes 2

18 Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen? 19 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. 20 De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? (Johannes 2:18-20)

Het antwoord van Jezus is voor ons misschien wel duidelijk, maar voor de Joden zal het mysterieus hebben geklonken. Maar het antwoord van Jezus maakt in ieder geval duidelijk hoe de nieuwe tijd er uit ziet die nu is gekomen. Jezus verplaatst de aanbidding van God van het gebouw naar Zijn persoon. Zijn lichaam is een tempel, Zijn lichaam is de plaats van aanbidding tot de Vader.

19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? (1 Korinthe 6:19)

Maar het is niet alleen het lichaam van Jezus, de hele aanbidding is verplaatst naar ons eigen leven. Wij zijn nu een tempel geworden waar God wordt aanbeden. God heeft ons gevuld met Zijn Geest, Hij is in ons komen wonen zodat ons leven een aanbidding wordt.

Het is erg veilig om het kerkgebouw de tempel te laten zijn waar wij God op zondag bezoeken. Dan kunnen we God namelijk een beetje op afstand houden. Dan kunnen we het merendeel van ons leven nog zelf bepalen.

Vooral in de reformatorische kerken wordt het kerkgebouw nog al eens vergeleken met de tempel van God. Oud testamentische gedeelten waar over de tempel wordt gesproken, wordt vaak in een lijn getrokken met het kerkgebouw. In andere denominaties wordt er misschien niet zo over gesproken maar het is wel de pijnlijke realiteit dat we God alleen in een gebouw aanbidden.

Maar Jezus laat nu duidelijk zien dat de tempel is verplaatst. De aanbidding tot God heeft niets meer met een gebouw te maken maar met ons eigen leven. Wij zijn een tempel waar God in woont en voor Jezus was dat duidelijk. Traditie maakte de aanbidding kapot maar God heeft iets mooiers gegeven waardoor wij mogen leven met Zijn Geest in werkelijke aanbidding.

This entry was posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.