Christus in ons

Romeinen 8

10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. (Romeinen 8:10-12)

De eerste 6 woorden van vers 10 hebben al zoveel inhoud. Jezus komt in ons wonen. Hoe we ons dat moeten voorstellen is een geestelijk leven. Het idee van Jezus in je hartje komen wonen is helemaal niet zo raar. Als we het hart zien als de ziel van ons leven, de kern van ons bestaan, de kern die na onze dood dit lichaam zal verlaten.

19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? (1 Korinthe 6:19)

Dit lichaam dat we hebben is slechts een omhulsel van zoveel meer. Misschien is dit niet goed te begrijpen als we zo sterk in het vlees wandelen. Want hoe sterker we in de wereld wandelen hoe minder we geestelijk kunnen zien. De realiteit van deze wereld is dan alles wat we ervaren, dan is ons geestelijk leven letterlijk dood.

Maar op het moment dat Gods Geest in ons komt wonen is er een opwekking in ons leven. We zien meer dan met onze vleselijke ogen. We beginnen te begrijpen hoe ons leven werkelijk in elkaar steekt. En dan kunnen we ook begrijpen hoe Jezus in ons leven komt wonen. Jezus wordt onderdeel van ons, we worden een met Hem.

Als christen is dit het leven dat God voor ons heeft klaarliggen. Een leven dat ver boven het vleselijke uitgaat, een leven dat kan begrijpen hoe er een eenheid ontstaat tussen Jezus en ons. Als Christus in ons is dan hebben wij een intiem contact met Jezus. Hij is altijd bij ons, altijd staat Hij klaar om met ons te praten.

Als Christus in ons is wordt het geestelijke leven werkelijkheid. Als Christus in ons is dan zullen we ons nooit meer alleen voelen en mogen we altijd weten dat Zijn kracht in ons is. Als Christus in ons is zijn we veilig in de haven en leeft de vrede in ons. Dit is de werkelijkheid voor een christen.

Christus in ons is niet een metafoor, het is een werkelijkheid die wij als Zijn volgelingen, als Zijn vrienden mogen ervaren. Neem dit letterlijk voor jouw leven, groei in Zijn afhankelijkheid.

This entry was posted in 45 Romeinen, 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.