Aan Hem gelijk zijn

1 Johannes 3

1 Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 3 En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. (1 Johannes 3:1-3)

We hebben nog een hele eeuwigheid voor ons. En dat is geen saaie eeuwigheid waar we als engeltjes voor de troon van God alleen maar zingen. Die eeuwigheid is meer intensief, uitdagend en vervullend dan de tijd waarin wij nu leven. Dat is een leven vol van geloof, hoop en liefde.

12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. (1 Korinthe 13:12-13)

Maar hoe het leven er dan wel uit ziet, kunnen we nog niet zeggen. Dat wat de Heilige Geest in ons heeft geopenbaard is slechts het begin van alles wat er nog gaat komen. Het is slechts een teken van de eeuwige heerlijkheid waarin wij met God mogen wandelen. Wat dat is, is nog niet geopenbaard.

Maar als Jezus komt naar de aarde, als Hij is geopenbaard aan ons mensen, dan zullen we weten wat ons te wachten staat. Want wij zullen hetzelfde ontvangen als wat Jezus heeft ontvangen. Wij zullen worden als Jezus, omdat wij net als Hem kinderen van de Vader zijn.

En ik snap dat we druk zijn met het leven hier op aarde. We vergeten eigenlijk waarom we leven, wat onze toekomst. We maken hele plannen voor ons leven, maar die stoppen bij onze dood. Verder dan dat durven we niet te verlangen, durven we ons niet op te richten.

Maar Johannes vraagt ons om ons daar wel op te richten. En de reden is vers 3. Want als wij gericht zijn op het eeuwige leven dat aan ons geopenbaard zal worden, zullen wij ons werkelijk klaar maken voor die tijd. Wij zullen voorbereid zijn door ons leven te reinigen van alles in deze wereld.

Wat we zullen zijn zal alleen duidelijk worden als Jezus komt, maar hoe we ons voor moeten bereiden is wel duidelijk. Laten we ons leven reinigen door de zalving die wij hebben ontvangen. Dan zijn we altijd klaar voor de komst van Jezus.

This entry was posted in 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.