Eeuwig leven

Johannes 20

1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. 2 Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. (Johannes 20:1-2)

Het begin van het nieuwe leven wordt niet ingeleid met een massaal bazuingeschal en de aanwezigheid van miljoenen engelen. Ook was het geen verrassing dat dit zou gebeuren, Jezus wist van te voren dat Hij zou opstaan uit de dood. Hij moest sterven, maar de dood kon Hem niet vasthouden.

Een leeg graf kan zoveel betekenen, maar nu betekend het maar een ding. Het betekend een deur die open staat voor iedereen. De ontdekking van het lege graf geeft nog even wat vraagtekens, maar niet voor lang. Zeker als men Jezus zal ontmoeten met het lichaam dat het bewijs is van Zijn leven hier op aarde.

55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? (1 Korinthe 15:55)

Het lege graf, het bewijs van Jezus’ overwinning op de dood. Daar waar de dood ons had overwonnen door de zonde in ons leven, heeft Jezus de dood overwonnen door heilig de dood in te gaan. De weg naar de dood is opengebroken.

Wat een machtig maar simpel wonder. Geen wonder waarbij iedereen verbaasd hoeft te staan, maar een wonder dat ieder persoonlijk kan ervaren in zijn of haar leven. Het wonder van het open graf is het wonder van bevrijding in ons leven. De dood heeft niet het laatste woord, maar Jezus die leven geeft.

En het mooie is, dit moet een stil persoonlijk wonder zijn. Een wonder waar wij alleen bij het graf komen en zien dat het graf leeg is en Jezus voor ons heeft overwonnen. In ons hart zal het geloof groeien en we zullen zien dat wij geborgen zijn in Jezus.

Dood waar is uw prikkel? Niet langer heeft de zonde is de overhand, maar Jezus die in ons leeft, die eeuwig leven is.

This entry was posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.