Wie is onze herder?

Johannes 10

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. (Johannes 10:11-13)

Uiteindelijk moeten we ons vertrouwen nooit in een dominee, voorganger of oudste leggen. Het is goed om naar ze te luisteren maar uiteindelijk zijn zij niet onze Herder. Hoe goed onze voorgangers ook blijken er zijn er maar weinigen die echt zijn als een herder die hun leven voor de schapen willen geven.

De manier waarop Jezus leidt is compleet uit liefde voor ons. En die liefde houdt in dat Hij helemaal niet aan Zichzelf denkt maar in alles denkt Hij aan ons. Zoals een echte herder nadenkt over wat het beste is voor zijn schapen zo is Jezus ook bezig met dat wat het beste is voor ons.

En natuurlijk zijn er leiders die iets beter zijn dan een huurling, ze hebben er wel wat voor over voor de schapen. Hun harten zijn echt vervuld met een verlangen om de schapen in geestelijke groene weiden te leiden. Maar dit gaat verder dan preken, dit gaat verder dan bezoeken afleggen, een echte herder heeft geen passieve houding, maar een actieve leiders houding.

Hij is actief in het vechten tegen het geestelijk kwaad, hij gaat voor de schapen uit en leidt hen. Zijn leven is een voorbeeld dat de schapen moeten volgen. Zo’n leider moet net als Paulus kunnen zeggen: ‘Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.’

Er is nog een verschil tussen de huurling en de Goede Herder, de huurling heeft geen enkel recht op ons leven, maar Jezus heeft ons gekocht met Zijn bloed. Wij zijn van Hem, wij zijn Zijn kostbaar bezit. Hij wil er alles aan doen dat wij het leven hebben en het leven leven ten volle. Naar wie kijk  jij in je leven?

This entry was posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.