Het Paaslam

Johannes 19

31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. 32 De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was, 33 maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet. 34 Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. 35 En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. (Johannes 19:31-35)

Jezus is overleden, er is geen twijfel mogelijk, tenzij we twijfelen aan de getuigenis van Johannes. Maar volgens Johannes die er naar eigen zeggen bij stond is het zo gebeurd. De soldaten wisten het zeker, Jezus was dood. Als de soldaten maar even hadden getwijfeld hadden ze met Jezus hetzelfde gedaan als met de andere misdadigers.

Alleen om nog zekerder te zijn van hun zaak, staken ze een speer in de zij van Jezus. Het bewijs is daar, water en bloed kwam uit de wond van Jezus. Dit is niet het bloed van een levende persoon, Jezus is overleden.

De joden wilden nu niet dat de lichamen zouden blijven hangen. Vanwege hun religieuze overtuiging wilden ze de Sabbat en het Pascha niet ontheiligen. Jezus mocht niet langer hun religie in de weg staan. Ze wilden rustig het Pascha vieren, het feest waarop men herdacht dat de engel aan hun huis voorbij ging in het land Egypte.

7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. (1 Korinthe 5:7)

Hoe triest kan dit beeld zijn. Het Lam dat God aan ons gegeven heeft moet verwijderd worden omdat we wel voor ons eigen offer willen zorgen. Laten we onze ogen openen voor dit Lam, laten we op Hem zien en het geloven.

Johannes was voor ons getuigen, en wij mogen op zijn woorden vertrouwen. Zodat wij ook mogen vertrouwen op Jezus het Lam dat voor onze zonden is gestorven.

Want dat is de reden dat Johannes deze getuigenis opschrijft. Wij mogen geloven vanwege de getuigenis van Johannes. Wij mogen geloven in de dood van Jezus aan het kruis. Wij mogen geloven dat Jezus daar hing als een koning voor onze zonden.

This entry was posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.