Je best doen

12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 13 ieders werk zal openbaar worden.  De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. (1 Korinthe 3:12-13)

Wij zullen worden geoordeeld op onze daden. Er is geen ander manier hoe we dit zouden kunnen interpreteren. Ook de gelijkenis van de talenten laat zien hoe belangrijk het is om bewust te leven en echt onze best te doen.

‘Ik doe mijn best.’ Dit moet niet de betekenis hebben dat we wel zullen zien of het goed komt. Als wij onze best doen dan moeten we echt onze best doen. We moeten alles op alles zetten om te bouwen aan het koninkrijk van God met goud of zilver. Want als we bouwen met hout, hooi of stro dan zal het het vuur van het oordeel het niet kunnen doorstaan.

14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. 15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. (1 Korinthe 3:14-15)

In welke categorie leef jij? Wat ben jij aan het bouwen in je leven? Waar zijn wij mee bezig in het leven? Wij zullen worden geoordeeld op onze daden, of wij werkelijk ons best doen om God te verheerlijken in ons leven. Ja door Jezus zijn we bevrijdt, maar nu is het onze taak om te laten zien wat dat waard is.

Deze gedachte wordt al snel de grond in geduwd. Wij kunnen helemaal niets doen voor God, het is allemaal genade. Maar daar gaat het fout, want dan doen we ons best niet meer, maar dat vraagt God wel van ons.

En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,  naar hun werken. (Openbaring 20:12c)

In het boek des levens staan niet alleen namen van de mensen die in het koninkrijk der hemelen mogen leven. In het boek des levens staan ook onze werken waar God ons op oordeelt. Laten wij echt onze best doen om God alle eer te geven.

This entry was posted in 46 1 Korinthe, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.