Boodschappers

9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij:  Dit zijn de waarachtige woorden van God. 10   En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij:  Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. (Openbaring 19:9-10)

De boodschap die Johannes krijgt is zo goed en intens, dat het hem helemaal vervuld met blijdschap. Na alles wat er hem is geopenbaard verteld de engel dat degene die geroepen is voor dit avondmaal waarbij de bruid en de bruidegom worden verenigd werkelijk zalig zijn.

Dit zijn de waarachtige woorden van God. Johannes slaat achterover van verbazing en blijdschap. Dat ik dit mag weten, dat mij deze boodschap wordt gegeven! In blijdschap buigt hij voor deze engel, maar de engel waarschuwt Johannes niet hem te aanbidden maar God. Want de openbaring die wordt gegeven is door de geest van profetie.

11 Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. 12 Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt:  Ik ben van Paulus, ík van  Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus. (1 Korinthe 1:11-12)

Waar gaat het verkeerd bij ons in de kerk? Wij kijken naar de boodschapper in plaats van naar God. Wij hangen dominees aan, wij hangen profeten aan, maar vergeten wie het woord werkelijk openbaart. Ja God kan een mens zo wonderlijk gebruiken, maar het is nooit Zijn bedoeling dat daardoor onze aandacht verschuift van de waarheid naar de boodschapper.

Nooit moet er uit onze mond komen: ‘maar die en die zegt….’. Want deze argumentatie is gebaseerd op de auteur.  Het is het woord van God dat wordt geopenbaard door de geest van de profetie. Het is de Geest van God die ons openbaart wat er op Zijn hart is. Geen enkel mens moet worden aanbeden voor de woorden die Hij gesproken heeft als de openbaring van God.

Er mag geen enkel persoon op aarde zijn waar wij meer waarde aan kunnen hechten dan elk ander persoon op aarde. Er is maar een boodschap en dat is de getuigenis van Jezus Christus. En dat er sommige mensen zijn die door de Geest mooie dingen openbaren zegt niets over deze persoon en over andere woorden die hij uitspreekt zonder de Geest.

Wij maken zo vaak de fout die Johannes hier maakt. Wij buigen voor de boodschapper van een heerlijke boodschap. Misschien is het niet letterlijk buigen, maar in ons hart verheerlijken wij de persoon als zijnde meer dan een ander.

Het is Gods boodschap. Aanbid God.

This entry was posted in 46 1 Korinthe, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.